© Getty Images

Hoge Gezondheidsraad geeft groen licht voor vaccinatie 16- en 17-jarigen met Pfizer

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft een positief advies gegeven voor de vaccinatie van 16- en 17-jarigen met het vaccin Comirnaty van Pfizer/BioNtech in België. Dat heeft de HGR donderdag aangekondigd in een persbericht.

Het Pfizer/BioNtech-vaccin is voorlopig het enige dat goedgekeurd werd voor 16- en 17-jarigen door het Europese geneesmiddelenbureau EMA en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Voor de vaccins van Moderna, AstraZeneca en Janssen en voor kinderen met 12 tot en met 15 jaar zal het advies van de HGR in de toekomst nog worden aangevuld.

Net als bij de volwassen bevolking raadt de HGR aan 16- en 17-jarigen met risicoaandoeningen prioritair te vaccineren. Omdat de kans op ziekenhuisopname of overlijden bij jongeren zeer klein is, zal de vaccinatie vooral leiden tot minder circulatie van het coronavirus – omdat jongeren meer sociale contacten hebben – maar niet tot een rechtstreekse vermindering van de druk op de ziekenhuizen.

De 16- en 17 jarigen maken ongeveer 2,16 procent uit van de Belgische bevolking. Bij de geregistreerde ziekenhuisopnames (71.199) gerelateerd aan covid-19 in ons land sinds het begin van de pandemie tot en met 7 mei, kwamen er slechts 91 uit die leeftijdsgroep. Dat is 0,12 procent van het totaal.

In de periode maart 2020 tot februari 2021 werden negen 16- en 17-jarigen opgenomen op de afdeling intensieve zorg. Bij de 24.551 gerapporteerde sterfgevallen tot en met 10 mei was geen enkele 16- of 17-jarige. In de leeftijdsgroep 0-24 jaar werden gedurende de hele pandemie tien overlijdens geregistreerd. Dat is 0,04 procent van het totaal.

Over verhouding werkzaamheid en nevenwerkingen bij de leeftijdsgroep zijn beperkte gepubliceerde gegevens beschikbaar, aldus de HGR. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten en het EMA keurden het gebruik van het vaccin vanaf 16 jaar goed op basis van klinisch onderzoek naar aanleiding van de registratie van het vaccin bij de bevoegde autoriteiten.

De HGR hamert ook op “geïnformeerde toestemming”. Dat wil zeggen dat gezondheidswerkers, ouders, voogden en scholen mee moeten zorgen voor passende antwoorden op de vragen van 16- en 17-jarigen over vaccinatie.

In de scholen zou de vaccinatie van jongeren “de stress in verband met de circulatie van het virus kunnen verminderen en een terugkeer naar een normale situatie voor de onderwijs- en opleidingssector in het algemeen vergemakkelijken”. Het gaat dan over bijvoorbeeld absenteïsme en de sluiting van klassen en scholen.

Ten slotte vraagt de HGR zich wel af of het “ethisch en medisch aanvaardbaar is om massavaccinatie van adolescenten in rijke landen te plannen terwijl ouderen en zwakke patiënten in de rest van de wereld nog niet allemaal gevaccineerd zijn”.

Partner Content