Hormoontekorten aanvullen of niet

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

In de anti-aginggeneeskunde tracht men veroudering tegen te gaan onder meer door de hormoontekorten aan te vullen die met de leeftijd kunnen ontstaan.

Inhoud:

Oestrogenen en progesteron
Testosteron
DHEA
Groeihormoon
Melatonine
Pregnenolone

Oestrogenen en progesteron

De afname van deze hormonen op het ogenblik van de menopauze en het effect van hormoonsubstitutie is ongetwijfeld het meest bestudeerde thema op dit terrein. De voordelen van een substitutiebehandeling bij gemenopauzeerde vrouwen staan intussen buiten kijf.

LET OP! Een aantal studies heeft de voorbije jaren ook duidelijk aangetoond hoe voorzichtig met hormonen moet worden omgesprongen. Men weet dat de toediening van de combinatie van een oestrogeen en progesteron een lichte stijging geeft van het risico op borstkanker. Bovendien neemt ook de kans op trombose enigszins toe.

Terug naar begin

Testosteron

Testosteron beïnvloedt de libido zowel bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen produceren kleine hoeveelheden van dit hormoon in de bijnieren. De productie neemt bij beide geslachten af naarmate we ouder worden. Testosteron speelt bovendien een grote rol bij het in stand houden van de spiermassa, de spierkracht en de botdensiteit. In het kader van de anti-aginggeneeskunde wordt meestal gebruik gemaakt van testosterongel, maar er bestaan ook pillen en inspuitingen.

LET OP! Bij vrouwen kunnen mannelijke hormonen een viriliserend effect hebben met bijv. baardgroei tot gevolg.

Net zoals bij vrouwelijke hormonen moet hormoonsubstitutie bij mannen met de nodige omzichtigheid en onder streng medisch toezicht gebeuren omwille van de mogelijke invloed van deze hormonen op de prostaat (vergroting en kanker).

Een andere mogelijke nevenwerking is water- en zoutretentie.

Terug naar begin

DHEA

Het bijnierhormoon DHEA (dihydro-epiandrosteron) is het verjongingsmiddel waar al het meest om te doen is geweest. Helaas zijn wetenschappers intussen van mening dat de kwaliteiten van DHEA overroepen werden. Bij proefdieren werden spectaculaire resultaten bereikt. Bij normale, gezonde mensen heeft men dergelijke resultaten nog niet voldoende kunnen aantonen. Ook hier geldt hoogstwaarschijnlijk dat een supplement enkel zin heeft bij mensen met een uitgesproken tekort. DHEA is in ons lichaam een voorloper van geslachtshormonen zoals oestrogenen en testosteron.

LET OP! DHEA is in België niet als specialiteit beschikbaar omdat de bevoegde instanties van mening zijn dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs bestaat van het nut ervan, behalve misschien bij vrouwen met bijnierschorsinsufficiëntie (de ziekte van Addison). Een overmaat DHEA kan gemakkelijk tot vrouwelijk hormoon worden omgezet, wat bij mannen niet meteen wenselijk is.

Terug naar begin

Groeihormoon

Groeihormoon wordt in de anti-aginggeneeskunde gebruikt omdat het de ontwikkeling van de spiermassa bevordert, de vetmassa vermindert en de huid verstrakt. Groeihormoon zou ook de weerstand versterken.

LET OP! Zoals voor elk gebruik van hormonen moeten ook hier de voordelen grondig worden afgewogen tegen de mogelijke risico’s zoals een verminderde insulinegevoeligheid (met verhoogde bloedsuiker tot gevolg), vochtretentie, gewrichtspijn. Wetenschappers waarschuwen ook voor de mogelijke gevolgen op langere termijn zoals het bevorderen van de groei van tumoren.

Terug naar begin

Melatonine

Ook melatonine komt systematisch ter sprake als het over verjongingsmiddelen gaat. Melatonine is zowat het natuurlijke slaapmiddel van ons lichaam dat ervoor zorgt dat we ’s avonds moe worden en inslapen. Iedereen weet dat iemand die slecht geslapen heeft er de volgende dag een stuk ouder uitziet. In dat opzicht kan melatonine misschien een hupmiddel zijn bij mensen die vooral last hebben van slaapstoornissen omdat hun eigen melatonineaanmaak met de leeftijd sterk gedaald is.

LET OP! In België is de verkoop van melatonine verboden omdat de overheid van mening is dat de doeltreffendheid en de veiligheid van dit middel op lange termijn onvoldoende bestudeerd zijn.

Terug naar begin

Pregnenolone

Pregnenolone is een voorloper van diverse hormonen in ons lichaam. In het kader van verjongingsbehandelingen wordt aan dit product een gunstige invloed op het geheugen toegeschreven.

LET OP! Aangezien pregnenolone in ons lichaam in tal van andere hormonen kan omgezet worden (geslachtshormonen, DHEA,...) gelden de voorgaande waarschuwingen hier ook.

Terug naar begin

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content