© Getty Images/iStockphoto

Immunotherapie verandert de prognose van melanoom

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Melanoom is vijfde meest voorkomende kanker in België. Nieuwe immunotherapieën doen overlevingskansen van patiënten met gevorderd melanoom fors toenemen.

Melanoom, de meest agressieve huidkanker, neemt voortdurend toe in België, met ruim 2500 gevallen per jaar, ondanks de vele preventiecampagnes die waarschuwen voor te veel blootstelling aan UV-stralen – de grootste risicofactor. Naar schatting zal 1 op 5 personen tijdens zijn leven een vorm van huidkanker ontwikkelen. Gelukkig wordt de diagnose meestal in een vroeg stadium gesteld en kan melanoom met chirurgie worden genezen. Ondanks alles zijn in 2013 ongeveer 400 patiënten aan huidkanker overleden. Dat sterftecijfer is grotendeels te wijten aan melanoom. Wanneer die kanker metastasen vormt en een chirurgische ingreep niet meer mogelijk is, boden de traditionele behandelingen tot voor kort weinig hoop. Vóór immunotherapie was de algemene levensverwachting 6 maanden en bedroeg de levensverwachting na 3 jaar amper 6%.

Resultaten overtreffen verwachtingen

Melanoom is de eerste kanker geweest waarvoor immunotherapie is toegepast, een therapie die het immuunsysteem van de patiënt herstelt en ‘boost’. Ondertussen is immunotherapie bijna drie jaar toegankelijk en wordt sinds bijna 2 jaar terugbetaald door de Belgische ziekteverzekering voor patiënten met gevorderd melanoom. “De nieuwe resultaten van de klinische studies en behandelde patiënten overtreffen onze verwachtingen”, zegt Professor Neyns, medisch oncoloog aan het UZ Brussel.

“Uit de studie blijkt dat bij meer dan 40% van de patiënten de tumor krimpt of volledig verdwijnt na het starten van de behandeling en niet minder dan 50% van de patiënten is 3 jaar na de start van hun immunotherapie nog in leven. Opmerkelijk is ook dat, bij een stopzetting van de behandeling bij patiënten waar de ziekte uitstekend heeft gereageerd, 97% onder hen niet hervalt in het daaropvolgende jaar.”

Terug hoop

Professor Neyns: “Ik maak dezelfde positieve balans op in ons centrum, UZ Brussel. Uit onze analyses van de kankergevallen blijkt een algemeen overlevingspercentage van 45% na drie jaar, wat heel opmerkelijk is. Beter nog, bij de groep die meteen de beste formule van immunotherapie kreeg, zonder eerst een andere behandeling te hebben ontvangen, bedraagt dat cijfer bijna 70%. Een absoluut uitzonderlijk cijfer. Pas sinds enkele jaren kunnen wij, oncologen, dankzij immunotherapie patiënten met de diagnose gevorderd melanoom een antwoord en echt hoop bieden. Meer nog, deze therapie wordt over het algemeen goed verdragen door onze patiënten. Ik kan dus alleen maar toejuichen dat onze Minister van Volksgezondheid beslist heeft deze revolutionaire therapie snel toegankelijk te maken voor toekomstige indicaties.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content