Kies ik best kraantjes- of flessenwater ?

“Beide zijn evenwaardig en hebben hetzelfde effect op je gezondheid”, zegt diëtiste Anke van den Brand (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, VIGeZ) Het beste advies is om te variëren. Door af te wisselen zorg je voor een evenwichtige aanbreng van mineralen.

Kraantjes- of leidingwater beantwoordt in ons land aan strenge normen die garanderen dat het water veilig is voor menselijke consumptie. Volgens Aquaflanders is ons drinkwater zelfs het meest gecontroleerde voedingsmiddel, dat op maar liefst 67 punten wordt gecheckt. Maar daarbinnen zijn er wel verschillen op vlak van samenstelling en hardheid. Wil je weten hoe het precies gesteld is het met het water in jouw regio, dan kan je op de website van AquaFlanders voor Vlaanderen of Société Wallonne des Eaux (SWDE) voor Wallonië of Vivaqua voor Brussel nagaan wie de leverancier is van het leidingwater in je regio. De meeste maatschappijen verschaffen op hun website informatie over de samenstelling en de kwaliteit van het leidingwater. Alleen voor zuigelingen wordt het aangeraden om voorzichtig om te springen met leidingwater omwille van nitraat en natrium.
Drink of kook wel steeds met koud kraantjeswater. Lood en andere metalen lossen makkelijker op in warm water. Om die reden laat je water best ook even stromen alvorens het op te vangen.”

Wat is het verschil tussen bron-, mineraal- of tafelwater?

Bronwater is onbehandeld water dat afkomstig is uit een ondergrondse bron. De samenstelling ervan is niet altijd even stabiel. Natuurlijk mineraalwater komt uit een ondergrondse waterlaag of bron maar anders dan bij bronwater is de minerale samenstelling ervan wel constant. Tafelwater verwijst naar verschillende soorten verpakt drinkwater dat afkomstig kan zijn van oppervlaktewater, grondwater of leidingwater. Dat werd wel behandeld, gedesinfecteerd en eventueel verrijkt met of ontdaan van mineralen. Ook hier wissel je best af om de voordelen van de verschillende waters te combineren.”

Partner Content