© Getty Images/Westend61

Kinderwens? Mogelijkheid om u te testen op 1.200 ziektes

Vanaf oktober zullen de acht centra voor medische genetica in ons land een test aanbieden aan paren met een kinderwens. Met deze test, die ruim 1.000 euro kost, zouden 1.200 zeldzame ziektes mogelijk vermeden kunnen worden bij hun nakomelingen. Dat bericht De Morgen.

“Toekomstige ouders hebben dankzij de test de kans om de risico’s op een ernstige ziekte bij hun kind zo goed mogelijk in te schatten. Ze kunnen het lijden verminderen”, zegt Elfride De Baere, kliniekhoofd van het Centrum voor Medische Genetica aan het UZ Gent. In eerste instantie zal de test deel uitmaken van een proefproject, dat kleinschalig start. “Er zullen mensen zijn die dit niet kunnen betalen. Maar een terugbetaling is nu helaas nog niet mogelijk.” Ze merkt ook nog op dat de test geen garantie op een gezond kind biedt.

“Om een breed gedragen beleid uit te stippelen, is het belangrijk dat een volgende regering een maatschappelijk debat over dit onderwerp opzet”, klinkt het bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Ook de genetici pleiten hiervoor.

Partner Content