© Getty Images/iStockphoto

Maximaal 5.000 euro supplementen voor zwaar ziek kind

Ziekenhuizen mogen binnenkort niet meer dan 5.000 euro ereloonsupplementen aanrekenen voor zwaar zieke kinderen in een eenpersoonskamer. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. De mutualiteiten willen ook voor andere kwetsbare groepen zo’n maximumplafond.

De ereloonsupplementen zijn de afgelopen jaren blijven stijgen, met gemiddeld 6,5 procent per jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). In totaal factureerden alle artsen uit Belgische ziekenhuizen in 2006 303 miljoen euro aan supplementen. In 2015 was dat al opgelopen tot 531 miljoen euro. Meer dan 7.000 patiënten moesten meer dan 5.000 euro opleg uit eigen zak betalen, bovenop de terugbetaalde erelonen. Eén chronische dialyse-patiënt moest zelfs 54.000 euro opleggen, nadat hij 54 dagen in het ziekenhuis had gelegen.

Voor kankerpatiënten, chronisch zieken, ouderen of mensen die een transplantatie hebben ondergaan, liggen die supplementen een pak hoger dan voor de doorsneepatiënt. Volgens experts van het IMA jaagt dat ook onrechtstreeks de prijs voor een hospitalisatieverzekering de hoogte in.

Maar op die ereloonsupplementen komt nu een plafond van 5.000 euro – althans voor kwetsbare groepen. Dat is op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block afgesproken in het tarievenakkoord 2018-2019 tussen artsen en ziekenfondsen.

Wie dan tot die ‘kwetsbare groepen’ behoort, is nog niet helemaal duidelijk. “Over kinderen met kanker of een zeldzame ziekte is er geen discussie”, zegt Bart Demyttenaere van het IMA. “Over andere patiëntengroepen worden tegen 30 juni voorstellen geformuleerd. We denken aan transplantatiepatiënten, zeldzame aandoeningen en polytrauma.”

Met de artsen is ook afgesproken dat de erelonen dit en volgend jaar niet mogen stijgen. Zij zegden toe, op voorwaarde dat de ziekenhuizen geen grotere afstand van hun ereloon eisen.

Partner Content