© iStock

Meet uw bloeddruk correct

Thuisbloeddrukmeting vormt een belangrijk onderdeel van de juiste behandeling van hoge bloeddruk of hypertensie. Een veel voorkomende aandoening die in ons land naar schatting 2 miljoen mensen treft.

Het belang van thuisbloeddrukmeting kan nauwelijks overschat worden. Een recente rondvraag bij huisartsen bracht onlangs nog aan het licht dat de diagnose van hypertensie of hoge bloeddruk in een op de drie gevallen het resultaat is van een samenwerking van bloeddrukmeting bij de dokter en zelfmeting. Meer dan de helft van de hypertensiepatiënten doet trouwens aan zelfbloeddrukmeting om zijn situatie goed op te volgen en om het risico op hart-en vaatziekten te helpen inschatten. Een bijkomend voordeel van zelf meten is dat op die manier het wittejasseneffect op de bloeddruk wordt uitgeschakeld. Dat effect zorgt ervoor dat de bloeddruk gemeten door de arts verhoogd is, terwijl hij thuis wel normaal is.

Thuismeting vereist wel begeleiding door een arts en een correcte manier van meten. Bij die aspecten blijkt het schoentje nogal eens te wringen. Verschillende toestellen voor thuisbloeddrukmeting blijken niet klinisch gevalideerd. En heel wat mensen gaan ermee aan de slag zonder medisch toezicht.

De Belgische Cardiologische Liga en het Belgisch Hypertensie Comité willen mensen met hypertensie sensibiliseren tot een correcte toepassing van de zelfmeting.

Waar moet u op letten?

  1. Ga niet over tot obsessief meetgedrag met te frequente metingen.
  2. Spreek met de arts vooraf een meetprotocol af, waarin wordt vastgelegd hoe vaak en op welke tijdstippen best wordt gemeten.
  3. Kies voor een gevalideerd meettoestel. Lijsten daarvan zijn terug te vinden op STRIDE BP (Engelstalig).
  4. Automatische bloeddrukmeters zijn minder betrouwbaar in het geval van hartritmestoornissen. Wie hiermee kampt, gebruikt beter geen automatisch meettoestel.
  5. Toestellen met een manchet ter hoogte van de bovenarm genieten de voorkeur omdat ze het meest betrouwbaar zijn.
  6. Doe een meting best zittend, in een ontspannen houding na enkele minuten in een rustige houding. Bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds. Liefst voor de maaltijd of drie uur erna.
  7. De normaalwaarden voor thuismeting zijn lager of gelijk aan bloeddrukwaarden van 130-135 /85 mmHg.

Partner Content