© Getty Images

Migraine kampt met mythes

Schuld en schaamte. Met die gevoelens worstelt de meerderheid van de migrainepatiënten. Over deze chronische maar onzichtbare aandoening circuleren dan ook nog heel wat hardnekkige mythes. Ruim 1 op de 4 chronische hoofdpijnlijders schuift daarom zelfs een bezoek aan de dokter voor zich uit.

Migraine blijft in heel wat opzichten een erg mysterieuze aandoening. Dat maakt deze ziekte een ideale prooi voor misvattingen en foute stereotypen. Soms kunnen mythes onschuldig zijn maar in andere gevallen kan foute informatie schadelijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven van patiënten. Zo toont nieuw onderzoek over migraine onder meer aan dat zo’n 15 % van de patiënten geen hulpverlener raadpleegt omdat ze denken dat niets hen kan helpen. Een op de 10 Belgen meent onterecht dat migraine geen echte ziekte is en evenveel mensen geloven dat het enkel bij vrouwen voorkomt. Een andere wijdverspreide fabel is dat migraine enkel gekenmerkt wordt door hoofdpijn. In realiteit kan het samengaan met tal van andere klachten zoals misselijkheid, braken, sterke gevoeligheid voor licht, geluid enz. Ruim 1 op de 3 Belgen is er onterecht van overtuigd dat migraine te genezen valt.

Geen diagnose

“Migraine kan wel behandeld worden maar het is onmogelijk om er helemaal van te genezen. Er is altijd een risico dat er later opnieuw een aanval optreedt. Bovendien kan onaangepast gebruik van pijnstillers, door verkeerde informatie, het aantal aanvallen net in de hand werken in plaats van dempen”, legt migrainespecialist prof. dr. Jan Versijpt uit.

Maar liefst een kwart van de mensen met migraine talmt ruim een jaar om een arts te raadplegen over de hoofdpijnklachten. Een aantal trekt zelfs nooit naar een dokter en krijgt dus ook de officiële diagnose niet. Dat heeft verschillende redenen. Zo meent een deel van de patiënten (15%) dat migraine een doktersbezoek niet waard is, anderen kopen zelf medicatie om het aan te pakken, (44%) of geloven dat de aandoening wel vanzelf zal voorbijgaan (20%).

Alhoewel genezing niet mogelijk is, kan een bezoek aan de dokter wel degelijk helpen, onder meer om een diagnose te stellen en om andere vormen van chronische hoofdpijn uit te sluiten zodat de juiste behandeling kan worden gekozen. Elke vorm van migraine is uniek en vraagt dus een unieke individuele behandeling.

Ongeloof

Het gebrek aan informatie over migraine maakt dat vandaag nog steeds heel wat mensen moeite hebben om met hun ziekte naar buiten te treden, zo stelde de patiëntenorganisatie Hoofd-Stuk. Ze worstelen veelal met schuldgevoelens en schaamte. Nochtans geven mensen met migraine aan dat het hen net enorm oplucht als ze openlijk over hun klachten kunnen praten met anderen.

Ook de patiëntenorganisatie hield afgelopen zomer een enquête en stelde vast dat heel wat migrainepatiënten het gevoel hebben dat ze niet geloofd of begrepen worden door hun omgeving. Bijna de helft van de mensen vermoedt dat familie en vrienden het saai of vervelend vinden om over de ziekte te praten of meent dat ze als kleinzerig worden weggezet. Dat beeld stemt overeen met wat mensen zonder migraine hierover zeggen. Ongeveer een kwart van de mensen zonder migraine gelooft immers dat patiënten hun ziekte vaak als excuus inroepen. Zelfs wie iemand kent met de ziekte twijfelt vaak nog aan de ernst van de klachten. Correcte informatie en kennis kan bijdragen aan meer wederzijds begrip. Vandaar dat de 9de editie van de Week van Migraine hierop focust.

Meer info: Tijdens de Week van de migraine 27 september tot 3 oktober loopt een sensibiliseringscampagne over de ziekte. www.migraine-info.be; www.hoofd-stuk.be

Partner Content