Mijn lichaam beperkt mij, u hebt de sleutel

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Onder deze slogan loopt nog tot en met zondag 13 september de MS-week. Honderden vrijwilligers en Personen met MS verkopen in deze periode op grote schaal chocolade en koekjes. De opbrengst gaat naar de werking van de MS-Liga.

Thema van de MS-week is “Werk en MS”, meteen ook passend in het jaarthema van het MSIF, de wereld MS organisatie (o.a. access to work). Werk is cruciaal voor personen met MS, zeker voor jongeren (20-30 jaar). Op die leeftijd bouwen mensen familiale verantwoordelijkheden op en staan zij vaak aan het begin van een arbeidsloopbaan. “Werken” speelt een belangrijke rol in ons leven, a fortiori voor personen met een beperking. Het is voor hen niet alleen een bron van inkomsten, maar zorgt ook voor sociale contacten, voor een gevoel van onafhankelijkheid en eigenwaarde en voor het algemeen welbevinden. Uit schrik om het werk te verliezen verzwijgen PmMS vaak hun diagnose. Dit brengt heel wat spanning met zich mee.

Maar niet alleen toegang tot werk is belangrijk, werkbehoud is dat evenzeer. Nog veel te veel moeten we vaststellen dat personen met MS hun werk verliezen, veelal omdat werkgevers maar niet beseffen dat ze evengoed uit kunnen gaan van de competenties van PmMS in plaats van te blijven vasthangen in de beperkingen van hun werknemer. Hoog tijd dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat door België geratificeerd werd op 2 juli 2009 echt in voege gaat en kan gebruikt worden om inzake werk en werkbehoud tot concrete maatregelen over te gaan.

Wat doet de MS-Liga?

In de dagelijkse praktijk zorgen 16 maatschappelijk werkers ervoor dat PmMS maximaal geïnformeerd worden over tewerkstellingsmaatregelen, over tegemoetkomingen, maar ook over hulpmiddelen en ergonomie. Zo worden PmMS weerbaarder als werknemer. Verder komen zij tussen bij werkgevers om hen te informeren over wat een chronische degeneratieve aandoening zoals MS betekent, maar ook inzake werkbehoud, want ook voor werkgevers zijn er tegemoetkomingen voorzien.
De MS-Liga Vlaanderen vzw wil de mogelijkheden en eventuele noden van mensen met MS in een werksituatie bekend en begrijpbaar maken. Hiervoor bouwen we een samenwerking uit met heel wat deskundige diensten. Door onze expertises te bundelen kunnen mensen met MS en werkgevers sneller en gericht geholpen worden.
uikt worden om inzake werk en werkbehoud tot concrete maatregelen over te gaan.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content