© iStock

“Ook 50-plussers die goed horen hebben meer moeite om anderen te verstaan”

Zelfs als ze een goed gehoor behouden, lopen oudere mensen meer risico op problemen om de spraak van anderen te verstaan. Dat blijkt uit een studie van de onderzoeksgroep Experimentele Oto-rino-laryngologie (ExpORL) van de KU Leuven. De onderzoekers pleiten voor tests om bij mensen met een schijnbaar normaal gehoor toch te meten of ze de boodschap wel begrepen hebben.

Voor het onderzoek onder leiding van professor Tom Francart moesten 54 deelnemers van 17 tot 82 jaar met een normaal gehoor naar zinnen en verhalen luisteren. Hierbij werd telkens de hersenactiviteit geregistreerd. De studie bevestigt dat ouderen meer problemen hebben om spraak te verstaan. Tot de leeftijd van 50 jaar blijft dat redelijk stabiel, maar daarna gaat het snel bergafwaarts. Bij de ouderen werd wel een hogere hersenactiviteit gemeten, wat er mogelijk op wijst dat ze meer hersengebieden moeten inschakelen om spraak te verstaan. Dat kan ervoor zorgen dat ze sneller vermoeid zijn en minder hersencapaciteit over hebben voor andere mentale processen.

De onderzoekers pleiten ervoor dat naast klassieke gehoortests ook gemeten wordt of mensen spraak begrijpen. ExpORL biedt op de website www.testjegehoor.be zelf een gratis test aan. Zorgverleners moeten hen adviseren hoe ze kunnen omgaan met een verminderd vermogen om spraak te verstaan en de vermoeidheid die hieruit volgt. Hoe vlugger problemen ontdekt worden, hoe makkelijker ze te behandelen zijn. Uiteindelijk willen de onderzoekers trainingsprogramma’s ontwikkelen om het vermogen om spraak te verstaan te verbeteren. “We werken ook aan slimme hoorapparaten die zich aanpassen aan de drager op basis van hersensignalen”, aldus Francart.

Partner Content