Patiënten-educatie bij (pre)diabetes: een noodzakelijke investering

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Bij mensen met prediabetes (6 à 8% van de Belgische bevolking) kan therapeutische patiënteneducatie de kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 verkleinen met 51 tot 58%. Een vroegere preventie van de ziekte lijkt dus onontbeerlijk voor het gezondheidszorgbeleid. Maar zijn dergelijke begeleidingsprogramma’s wel kosteneffectief op lange termijn?

Vele wetenschappelijke studies winden er geen doekjes om: therapeutische educatie helpt om de bloedsuikerwaarden bij mensen met diabetes type 2 onder controle te houden. Meer zelfs, mensen met prediabetes (verstoorde glucosetolerantie) kunnen op die manier hun risico op het ontwikkelen van de ziekte terugdringen met 51 tot 58%! Om in ons land in aanmerking te komen voor terugbetaalde ondersteuning door een diabetes-educator, moet de ziekte echter al vrij vergevorderd zijn en moet de patiënt al verschillende medische therapieën hebben uitgeprobeerd. Is patiënten-educatie betaalbaar genoeg op lange termijn om er meer in te investeren? Om die vraag te beantwoorden, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen, in samenwerking met de KU Leuven en de UGent, een systematisch literatuuronderzoek gedaan rond dit onderwerp.

Kosteneffectief op lange termijn

De studiedienst van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (samen met de clinici en gezondheidseconomen van de universiteiten) identificeerde en vergeleek 17 economische analysesover patiënteneducatie bij (pre)diabetes in de westerse gezondheidszorgsystemen van de laatste 12 jaar. Deze programma’s waren vooral gericht op lichaamsbeweging, voeding, opvolging van risicofactoren en soms ook aanpassingen van het geneesmiddelengebruik. Over het algemeen bleek therapeutische patiënteneducatie kosteneffectief te zijn op lange termijn. Meer zelfs, meerdere studies toonden aan dat een dergelijke begeleiding bij mensen met prediabetes kostenbesparend is.

Nood aan vroegere preventie

Volgens een te verschijnen studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen* bedraagt de gemiddelde jaarlijkse kostprijs van iemand met diabetes type 2 voor de ziekteverzekering 4.500 euro(bij zelfredzame personen jonger dan 75 jaar). Bij patiënten zonder bijkomende chronische aandoeningen gaat het om 3.400 euro en bij mensen met 1 bijkomende chronische aandoening stijgt dat bedrag tot 4.800 euro. Bij mensen met 2 en 3 bijkomende chronische aandoeningen gaat het respectievelijk om 7.300 euro en 9.900 euro.
De hoge kosten van elke bijkomende chronische aandoening bewijzenhet belang van een vroegere preventie bij diabetes type 2. Zeker omdat de analyse van de Onafhankelijke Ziekenfondsen aantoont dat patiënten-educatie zowel bij prediabetes als diabetes type 2 kosteneffectief kan zijn. Bij mensen met prediabetes is de kostenbesparing op lange termijn zelfs het grootst.


* studie over telecoaching van diabetici (publicatie: februari 2015)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content