Stichting Alzheimer Onderzoek steunt proefproject dat leidt tot meer gepaste zorgen bij personen met dementie en hun mantelzorgers

Plusmagazine.be Onlineredactie

Joni Gilissen van de End-of-Life Care Research Group (VUB en UGent) werkte een project uit dat ertoe moet leiden dat patiënten met dementie en hun nabije omgeving tijdig toegang vinden tot de gepaste, gewenste en effectieve zorg (gaande van psychosociale tot medische zorg).

In België zal één op de vijf mensen, en zelfs één op de drie vrouwen een vorm van dementie ontwikkelen. Bij 70 % van de gevallen gaat het om de ziekte van Alzheimer. Door de toenemende vergrijzing zullen in de toekomst 2 miljoen Belgen direct of indirect bij dementie betrokken zijn. Helaas is er nog steeds geen genezing en is er een sterke nood aan een optimale coördinatie van zorg.

Projecten zoals dat van postdoc Joni Gilissen zijn daarom bijzonder waardevol. Reden voor de Stichting Alzheimer Onderzoek om dit veelbelovend onderzoek van Joni Gilissen (EoLC, VUB/UGent) te steunen met een beurs van 110.000 euro voor een periode van twee jaar.

Joost Martens, Directeur van de Stichting Alzheimer Onderzoek: “Met de Stichting Alzheimer Onderzoek financieren we veelbelovende onderzoeken. In 2022 konden wij maar liefst 4.010.000 euro aan onderzoek financieren. Dat biedt ons heel wat mogelijkheden, en daar zijn we blij om. Wetenschappelijk onderzoek zal op een dag tot een doorbraak leiden in de strijd tegen de ziekte.”

Sterke nood aan een optimale zorg coördinatie

Een stijgend aantal mensen met dementie woont thuis, meestal met aanzienlijke steun van hun mantelzorgers. Door hun complexe zorgnoden zijn ze vaak genoodzaakt te navigeren in een gefragmenteerd zorgsysteem, van de ene zorgverlener naar de andere.

Anderen worden geconfronteerd met beperkte toegang tot zorg, door gebrek aan kennis of informatie over beschikbare diensten. Als gevolg daarvan is de zorg voor mensen met dementie vaak suboptimaal.

In het onderzoek van Joni Gilissen fungeert een getrainde ‘zorgnavigator’ als belangrijkste contactpunt voor mensen met dementie en hun familie, en dit zowel via regelmatig telefonisch overleg als via bezoekmomenten thuis. Navigatoren zorgen ervoor dat patiënten en hun naaste omgeving beter de weg vinden naar de gepaste zorg- en hulpverlening in de eigen buurt. Recent onderzoek uit de VS en Canada heeft aangetoond dat dergelijk model werkt. Het onderzoek van Dr. Joni Gilissen evalueert hoe zorgnavigatoren hier in Vlaanderen nuttig kunnen zijn. Met een multidisciplinair team zal dit in twee regio’s getest worden.

Stichting Alzheimer Onderzoek financiert Belgische wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. De Stichting is afhankelijk van particuliere giften. De wetenschappelijke raad bestaande uit topprofessoren van Belgische universiteiten selecteert de beste projecten voor financiële ondersteuning.

Partner Content