© BELGA/DAVID STOCKMAN

Vlaamse ziekenhuizen scoren goed op vlak van zorg en patiëntenveiligheid

Op een aantal vlakken zoals handhygiëne is er duidelijke verbetering tegenover een eerdere inspectie uit 2013. Hier en daar zijn er nog wel rode of oranje ‘knipperlichten’. Het gaat dan vooral over de gebrekkige permanenties op de spoeddiensten en intensieve zorgen. Maar van de 29 vastgestelde knipperlichten, waren er bij een tweede onaangekondigde controle 28 weggewerkt.

Na een eerdere grote inspectie over het chirurgische traject in 2013, werden in 2015 opnieuw alle Vlaamse ziekenhuizen door de Zorginspectie onder de loep genomen en dan specifiek op het internistisch traject (o.a. spoedgevallendienstenen en intensieve zorgen).

Uit de resultaten blijkt dat de Vlaamse ziekenhuizen over het algemeen goed scoren. Op enkele vlakken die ook in 2013 al onderzocht werden, zijn bovendien nog duidelijke verbeteringen merkbaar. Zo was in 2013 nog 9 procent niet in orde op het vlak van handhygiëne. Bij de nieuwe inspectie is dat aantal gedaald tot minder dan 5 procent. Die handhygiëne is belangrijk in het vermijden van het verspreiden van infecties.

Er is in die handhygiëne-cijfers wel een duidelijk verschil tussen de verpleegkundigen en de artsen. Terwijl verpleegkundigen een score halen van 99 procent, gaat het bij de artsen om 91 procent. Zij durven al eens de voorschriften over het gebruik van lange mouwen of het dragen van ringen te negeren.

29 rode knipperlichten

Op enkele vlakken kan het nog steeds beter. Zo zijn bijvoorbeeld de medicatieschema’s niet altijd in orde en kan het hier en daar beter met informatiedoorstroming naar de patiënt. Ook blijkt 15 procent van de spoedgevallendiensten niet over een permanent oproepbare psychiater te beschikken. Dat zijn stuk voor stuk dingen die nog beter kunnen. Voor sommige tekorten zijn er rode of oranje ‘knipperlichten’ afgegaan. Het gaat dan om situaties waarbij er een ernstig risico is voor de patiënt. In totaal gingen er 29 rode knipperlichten af en zes dubbele oranje knipperlichten. In al die gevallen volgde nadien een onaangekondigde hercontrole.

Van de 29 rode knipperlichten gingen er 20 over de permanenties in de spoeddiensten en diensten voor intensieve zorg. Die soms gebrekkige permanenties blijken het meest acute pijnpunt. Zo ging er bijvoorbeeld twee keer een rood knipperlicht af omdat er op de intensieve zorg niet binnen de 15 minuten een intensivist aanwezig kon zijn. Van de 29 knipperlichten bleken er na de onaangekondigde hercontrole wel 28 weggewerkt. Enkel op 1 campus bleef er een hardnekkig knelpunt op het vlak van verpleegkundige permanentie op de spoed.

De opvolging van de inspectieverslagen zal gebeuren door het agentschap Zorg en Gezondheid. Het beleidsrapport en de inspectierapporten zijn terug te vinden op www.zorginspectie.be.

Bij sommige ziekenhuizen leefde in het verleden wat koudwatervrees over de publicatie van de resultaten van zo’n inspecties. Maar volgens Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is de toegenomen transparantie belangrijk en kan die een hefboom zijn om de kwaliteit van de zorg nog te verbeteren.

Volgens ziekehuiskoepel Zorgnet-Icuro bewijzen de resultaten van de nieuwe inspectieronde alvast “de sterke kwaliteitsdynamiek die in de Vlaamse ziekenhuizen leeft”. “Zo’n inspectieronde brengt wel wat teweeg”, zegt Marc Geboers, algemeen directeur ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro. “Maar de vraag naar transparantie is wel opgepikt bij de ziekenhuizen. Het is ook belangrijk om de resultaten van die inspecties bespreekbaar te maken”, klinkt het.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content