© Getty Images

Voedingssupplement heeft positief effect op covid-behandeling

Een nieuwe Belgische studie ging het effect na van twee voedingssupplementen als aanvullende behandeling bij mensen die met covid-19 in het ziekenhuis belanden. Het onderzoek toonde aan dat een combinatie van kurkuma, quercetine en vitamine D het herstel en het ontslag uit het ziekenhuis aanzienlijk bespoedigde.

Het onderzoek dat plaatsvond tussen april en oktober 2021 in verschillende ziekenhuizen van de CHIREC groep (Delta, Eigenbrakel, St-Anna/Sint-Remi) focuste op het mogelijke effect van twee soorten voedingssupplementen. De eerste groep van zo’n 24 patiënten die met ernstige covidklachten waren opgenomen in het ziekenhuis, kregen naast de standaardbehandeling een aanvullende therapie met kurkuma, quercetine en vitamine D (Nasafytol®) . Aan de tweede groep patiënten, die qua leeftijd, geslacht, gewicht, BMI sterk vergelijkbaar waren aan de eerste groep, werd alleen een vitamine D supplement toegediend. Het enige verschil tussen beide patiëntengroepen was de vaccinatiestatus, met meer gevaccineerden in de vitamine D dan in de combi-groep.

Longontsteking

Van kurkuma, quercetine en vitamine D is al geruime tijd bekend dat ze antivirale, antibacteriële en immuunversterkende eigenschappen bezitten. Om die reden wilden de onderzoekers van Artialis (een organisatie voor onderzoek en ontwikkeling gelinkt aan de Universiteit Luik) nagaan welke effecten een combinatie van de drie stoffen zou kunnen hebben op zowel de covidinfectie, als de longontsteking die daarmee gepaard gaat.

“Voor deze studie hebben we gekozen voor een combinatie van bioactief quercetine, een bioactief kurkuma-extract en vitamine D3, vanwege hun vermogen om bij te dragen aan de goede werking van het immuunsysteem om de effectiviteit van de natuurlijke afweer te behouden”, zegt prof. Yves Henrotin, oprichter en voorzitter van Artialis en professor aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Luik. “Door deze drie elementen te combineren, wilden we een natuurlijk product ontwikkelen dat patiënten met covid-19 zou helpen door het risico op ernstige complicaties te verkleinen. Tegelijk beoogden we hiermee om het aantal overplaatsingen van patiënten te verminderen en om overbezetting van IC-afdelingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit waren de belangrijkste factoren waarmee we tijdens de pandemie rekening moesten houden. Daarom hebben we deze combinatie (Nasafytol®) getest, als aanvulling op de standaardbehandeling en in overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO voor klinische studies over covid-19.”

Opvallende vooruitgang

Na twee weken behandeling waren de resultaten overtuigend. De groep die tweemaal per dag de gecombineerde supplementen kreeg bovenop de gebruikelijke therapie, ging er voor alle parameters significant op vooruit. Zo was er na 7 dagen al een opvallende daling van het aantal mensen dat nood had aan een hospitalisatie. Het herstel verliep bij hen sneller, waardoor zo’n 76 % het ziekenhuis zelfs al mocht verlaten na 7 dagen, tegenover slechts 42 % van de vitamine D groep.

Ook op de ernst van de covidklachten had de aanvullende behandeling een duidelijk effect. Dat werd gemeten aan de hand van de klinische ernstscore voor covid-19 van de WHO. Patiënten die het gecombineerde voedingssupplement kregen, noteerden een veel snellere verbetering van hun algemene toestand dan hun collega’s uit de vitamine D-groep.

Ook qua complicaties tekende zich een verschil af. In de Nasafytol® groep vertoonde geen enkele patiënt complicaties, werd niemand overgebracht naar een intensieve afdeling en waren er geen overlijdens. In de vitamine D-groep kregen 5 mensen af te rekenen met ernstige complicaties waarvan er 4 naar de intensieve zorgen verhuisden en 1 patiënt is overleden.

“We zijn blij met deze resultaten en met het feit dat we een aanvulling op de standaardzorg kunnen bieden. Deze aanvulling zal niet alleen de duur van ziekenhuisopnames verkorten en levens redden, maar ook de werkdruk van het ziekenhuispersoneel aanzienlijk verminderen,” zegt Dr. Gérain, Hoofd Interne Geneeskunde van Delta (ziekenhuisgroep CHIREC).

Rest vanzelfsprekend de resultaten te bevestigen bij een grotere groep patiënten.

Partner Content