© Getty Images/iStockphoto

Zorg aan huis tijdens avond en weekend wordt fors uitgebreid

Plusmagazine.be Onlineredactie

De gezinszorg moet zich meer dan ooit richten op de vraag van de persoon met een zorgnood. Het aantal uren gezinszorg op onregelmatige uren zoals tijdens de avond, nacht, het weekend en feestdagen wordt met 25% opgetrokken.

Deze maatregel, die vrijdag 15 maart 2019 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, geeft gevolg aan het akkoord dat in juni vorig jaar met de sociale partners werd gesloten.

Zorg op maat, ook tijdens ‘moeilijke uren’

De evolutie naar complexere en zwaardere zorgnoden in de thuiszorg, de kortere verblijfsduur in de ziekenhuizen en de wens dat de zorg zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving wordt geboden, zijn trends die vragen naar een gezinszorg die meer dan ooit op maat van de persoon met een zorgnood wordt aangeboden. ‘Op maat’ houdt ook in dat zorg, indien nodig, mogelijk is tussen 20 uur en 7 uur of tijdens het weekend en op feestdagen. Ook op die momenten kan het nodig zijn dat een verzorgende aan huis komt en dat een continue zorg- en dienstverlening geboden wordt.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: ‘De geboden zorg en ondersteuning door de gezinszorg is een onmisbare schakel in de ondersteuning van personen en gezinnen met een zorg- of ondersteuningsvraag. Die moet zoveel als mogelijk op maat kunnen gebeuren, dus als dat nodig is ook tijdens het weekend, ’s avonds en ’s nachts. Ook draagkracht en mogelijkheden van mantelzorgers kunnen hierin bepalend zijn. We mogen er niet zomaar van uitgaan dat avond- en weekendzorg sowieso geboden moet worden door mantelzorgers die voor een naaste zorgen.’

Uitbreiding van onregelmatige prestaties

Deze maatregel is een rechtstreeks gevolg van het vorig jaar afgesloten Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5) voor de social/non profit sector. Elke dienst verleent nu al onregelmatige prestaties (tussen 20 uur en 7 uur en tijdens weekends en feestdagen) afhankelijk van de noden van de personen die zorg nodig hebben. Het totaal aantal onregelmatige prestaties dat voor subsidiëring in aanmerking komt (605.137 uur in 2017), wordt opgetrokken met 153.497 uur (een stijging van 25%).

Het VIA5-akkoord bevat ook maatregelen om de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor onregelmatige uren beter te subsidiëren en om de medewerkers te compenseren voor de grotere flexibiliteit en mobiliteit. Het totaal aan extra middelen bedraagt 4,3 miljoen euro.

Partner Content