© Getty Images/iStockphoto

Belg voelt zich pas oud rond de 80

Plusmagazine.be Onlineredactie

Een Europees marktonderzoek door marktonderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Senior Living Group, naar het “nuttig en gelukkig ouder worden” toont opmerkelijke resultaten over de Belgische 65-plussers. Ze voelen zich beter in hun vel dan hun Europese leeftijdsgenoten.

Het leven begint op 65

De gemiddelde 65-plusser in ons land voelt zichzelf geen senior. Ze geven aan zich pas ‘oud’ te voelen eens 79 jaar gepasseerd. 81% zegt tevreden te zijn met hun leeftijd, dit is meer dan het Europese gemiddelde (75%). Mannen scoren hier wel merkelijk hoger dan vrouwen (M:80% – V:71%). Die ongelijkheid is voornamelijk te wijten aan hun lagere pensioen en het feit dat vrouwen meer geconfronteerd worden met partnersterfte. De Belgische 65-plusser voelt zich opmerkelijk beter in zijn vel dan zijn Europese leeftijdsgenoten. Met 77% zijn ze de meest optimistische senioren. De Italianen scoren hier slechts 73%, de Fransen maar 69%.

De sleutel tot dat geluk komt voornamelijk voort uit hun levenshouding. Belgische ouderen nemen het leven zoals het komt, zonder al nostalgisch terug te blikken ‘de goede oude tijd’ of te denken aan wat morgen zal brengen (74%). Meer dan het Europese gemiddelde staan ze open voor nieuwe uitdagingen (71%). Ze willen plezier maken, voelen zichzelf beduidend jonger dan hun leeftijd en percipiëren zichzelf anders dan dat de maatschappij dit doorgaans doet.

Kijk op 65-plussers moet dringend veranderen

Over het algemeen blijkt dat senioren het gelukkigst zijn wanneer ze zich nuttig voelen. 80% van de Europese senioren voelt zich ook daadwerkelijk nuttig, met een piek van 85% tussen 70 en 79 jaar. Belgen voelen zich met 81% zelfs nog iets nuttiger in de maatschappij.

Zichzelf nuttig voelen vullen ze echter anders in dan de jongere generaties binnen de maatschappij in de 4 bevraagde Europese landen. Die denken nog steeds dat senioren zich enkel nuttig voelen wanneer ze hun kennis aan hen kunnen overdragen. Het nutsgevoel van senioren slaat echter op zichzelf. Zelfbeschikkingsrecht, het zelfstandig managen van administratie en huishouden én gerespecteerd worden als volwaardige volwassenen door de maatschappij zijn hierin bepalend. 90% van de 65-plussers geeft aan nog een actieve rol te willen spelen in de maatschappij.

Uit het onderzoek blijkt wel dat maar liefst 1 op 2 respondenten jonger dan 65 de senioren liever niet meer ziet functioneren in het arbeidscircuit (49%). Ook politieke of economische verantwoordelijkheid zien ze hen liever niet meer opnemen (46%). Zo wil 19% van de Europeanen zelfs geen stemrecht voor senioren. In België is slechts 5% sterk gekant tegen stemrecht voor 65-plussers.

Digitaal helemaal mee

Ook de digitale technologie speelt een erg belangrijke rol. Het helpt hen om zich onafhankelijk en betrokken te voelen. 70% van de Europese senioren gebruikt het internet minimaal éénmaal per maand om hun financiën te regelen, in België zelfs 79%. 92% van de Belgische 65-plussers geeft aan minstens één keer per maand mails te versturen. Slechts 29% van de Belgische 65-plussers geeft aan nooit sociale media te gebruiken. Ook voor hun vrije tijd wenden ze zich steeds vaker tot digitale diensten. 40% van de Europese senioren gebruikt het internet minstens 1 maal per maand voor cultuur, muziek of films. Het is ook een belangrijke bron van informatie met betrekking tot hun gezondheid, mogelijke behandelingen en steun van lotgenoten.

Actief betrokken blijven

Uit het onderzoek blijkt dat de evolutie in de wensen en behoeften van de senioren niet helemaal spoort met de perceptie in onze maatschappij. 65-plussers willen vooral baas blijven over hun eigen leven en actief betrokken blijven. Sociale interactie en vrijheid zijn essentieel, want 94% van de Belgische 65-plussers vindt het belangrijk dat wie in een woonzorgcentrum verblijft, vrij familie en vrienden kan ontvangen en het domein kan verlaten wanneer hij of zij dat wil. De zorg zal moeten evolueren naar een model waarin levenskwaliteit voorop staat.

Specifiek zullen woonzorgcentra in de nabije toekomst moeten inspelen op een stijgende ongelijkheid onder de senioren. Eentje die resulteert in zeer uiteenlopende noden en zorgen op maat. ‘Dé senior’ bestaat immers niet. Wifi, sport, cultuur en technologie zullen basisbehoeften worden. De aanpak zal moeten focussen op mogelijkheden in plaats van op beperkingen, waarbij bewoners de kans moeten krijgen om hun eigen keuzes te maken.

Het onderzoek ‘Senioren vandaag in Europa’ werd uitgevoerd door Ipsos van juli 2018 voor de Fondation Korian, het onderzoekscentrum van Korian, de overkoepelende internationale organisatie waar Senior Living Group deel van uitmaakt. Het bestaat uit een representatieve steekproef van de bevolking van 65 jaar en ouder in vier landen: België (1011 respondenten), Frankrijk (1000 respondenten), Duitsland (1002 respondenten) en Italië (1012 respondenten). Er werd in de 4 landen ook een representatieve ‘spiegel’ steekproef gehouden van de bevolking van 15 tot 65 jaar.

Senior Living Group maakt deel uit van de internationale zorggroep Korian en is een netwerk van 100 woonzorgcentra en assistentiewoningen in heel België.

Partner Content