© Getty Images/iStockphoto

BIVV wordt Vias

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) verandert van naam en verbreedt zijn focus tot maatschappelijke veiligheid en mobiliteit.

Ook al verandert het BIVV van naam en breidt het zijn focus uit tot maatschappelijke veiligheid (bv. veiligheid van overheidsgebouwen) en mobiliteit, toch blijft verkeersveiligheid een heel belangrijke pijler. Zo wordt momenteel veel aandacht besteed aan de veiligheid van gebruikers van elektrische fietsen. Hun aantal (en leeftijd) neemt toe. Benoît Godart, woordvoerder van Vias, raadt gebruikers aan om zich niet meteen in het drukke verkeer te begeven, maar eerst wat te oefenen op een rustige plek, bijvoorbeeld op een Ravel of langs een kanaal. Ook een helm dragen wordt ten zeerste aangeraden. Verder moeten autobestuurders en fietsers goed uitkijken dat ze niet met mekaar in botsing komen wanneer de autobestuurder zijn deur opent. Dit blijkt in Brussel de grootste oorzaak van ongevallen met fietsers te zijn.

Sinds de oprichting van het BIVV is het aantal verkeersdoden gedeeld door drie (1951 in 1986, 637 in 2016). Bij 60-plussers is de daling het laagst.

Sowieso gaat Vias verder het rijgedrag van de Belg analyseren. In 2016 werden 30.000 Belgen ondervraagd over hun gewoontes bij verplaatsingen. De resultaten van dit onderzoek dat gevoerd werd in samenwerking met de FOD Mobiliteit zullen bekend gemaakt worden in 2018. Maar we kunnen nu al zeggen dat de wagen terrein verliest bij de woon-werkverplaatsingen (71% in 2010, 56% in 2016). De wagen wordt minder gebruikt bij korte verplaatsingen (tussen 1 en 2 km), maar toch nog bij 1 op 3.

Partner Content