De Haan

Meer natuur en minder machinale strandreiniging voor veiligere kust

Daags na de doortocht van storm Ciara vraagt Natuurpunt meer natuur op het strand voor een betere kustbescherming. Op korte termijn is het stopzetten van machinale strandreiniging een evidente en noodzakelijke maatregel.

“Door het zand niet om te woelen en natuurlijke aanspoelsels te laten liggen, ontstaan natuurlijke stranden die het zand beter vasthouden. Daarnaast kunnen we duinvorming kunstmatig een handje helpen en een zogenaamde ‘duin voor dijk’ aanleggen”, pleit de natuurorganisatie.

De doortocht van storm Ciara liet gelukkig slechts een beperkt spoor van vernieling achter. Het waren vooral de hevige rukwinden die voor schade zorgden. De waterschade bleef beperkt, ook al was het springtij. Als het stormt waait aan de kust heel wat zand weg. Dat zand biedt volgens Natuurpunt nochtans de beste bescherming op lange termijn om schade te voorkomen, op voorwaarde dat we de natuur inzetten om dat zand vast te houden.

“Samenwerken met natuur is op lange termijn vaak goedkoper dan het bouwen van harde infrastructuur. Aan onze kust wil dat zeggen dat we de natuurlijke veerkracht van onze zanderige kust benutten. Dat kan alleen als we opnieuw meer natuur toelaten en het strand letterlijk groener wordt”, stelt Krien Hansen, beleidsmedewerker Kust en Noordzee.

Zand is, naast biodiversiteit, essentieel voor een veerkrachtige kust. Willen we onze kust laten meegroeien met de zeespiegelstijging, dan moeten we het zand dat er nu is spaarzaam inzetten en niet onbezonnen verder knagen aan de zandvoorraad in de Noordzee. Spaarzaam omgaan met het zand wil zeggen dat we de huidige maatregel om extra zand op het strand aan te brengen, de strandsuppleties, enkel inzetten op de plaatsen waar het strand erodeert. Dat wil ook zeggen dat we afzien van de zogenaamde herstelsuppleties, het aanleveren van extra zand bij kliffen op het strand, zegt Natuurpunt.

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), verantwoordelijk voor kustbescherming, kiest bij de uitvoering van maatregelen tegen overstroming steeds voor een zachte oplossing indien mogelijk. “Dit houdt in dat er gekozen wordt voor een natuurlijke oplossing door bijvoorbeeld strandverhoging in plaats van te kiezen voor een harde infrastructuur. Deze zachte natuurlijke oplossing door middel van een strandsuppletie werd in onderzoek ook als efficiënt en duurzaam bevestigd”, aldus het MDK in een reactie.

Het vergroenen van de stranden, zoals onder andere gevraagd door Natuurpunt, kan er inderdaad voor zorgen dat het zand langer vastgehouden worden en dus niet weg waait en zorgt er ook voor dat een strand iets minder erosiegevoelig is inzake impact van de golfwerking. Waar mogelijk wordt deze natuurlijke ontwikkeling ook toegelaten. Op korte termijn zal MDK ook actief duinen aanplanten in Middelkerke en Mariakerke-Raversijde om zandoverlast te vermijden en stranderosie te beperken. In drukke centrumgebieden is een vergroening van het strand echter moeilijk te verzoenen met het intensief toeristisch gebruik, luidt het.

“De natuur volledig haar werk laten doen en niet meer inzetten op herstelmaatregelen is echter een brug te ver. Indien als gevolg van een storm het veiligheidsniveau tegen overstroming uit zee drastisch is afgenomen, dan kan de natuur dit onvoldoende snel herstellen. In dit geval wordt het natuurlijk herstel versneld door het uitvoeren van een suppletie om de overstromingsrisico’s weg te werken.”

Partner Content