Minder Vlamingen zorgen voor zieke, oudere of gehandicapte familie

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Het aantal Vlamingen dat zorgt voor zieke, gehandicapte of oudere familieleden of vrienden is tussen 2011 en 2014 gedaald. Dat blijkt uit een nieuwsbrief van de studiedienst van de Vlaamse regering.

In 2011 zorgde 38% van alle Vlamingen van 18 jaar en ouder voor een ziek, gehandicapt of ouder familielid, vriend, kennis of buur. In 2014 is dat nog slechts iets meer dan een kwart (26,2%). Het gaat daarbij vaker om vrouwen dan mannen.

Het aandeel informele verzorgers stijgt met de leeftijd. De hoogste score wordt gehaald in de leeftijdsklasse 55-64 jaar met 36,7%.

De studie polste ook naar de zorgbelasting. Dat is de inschatting door de respondent via een schaal gaande van 0 tot 10 waarbij score 0 staat voor ‘helemaal niet belast’ en score 10 voor ‘erg zwaar belast’. De proportie Vlamingen die de zorg in het geheel niet als belastend ervaart (score 0) is gedaald van 35,9% in 2011 naar 28,0% in 2014. Het aandeel met het label ‘erg belast’ (score 6-10) is in de betrokken periode gestegen van 17,7% naar 23,2%.

“We kunnen ervan uitgaan dat er een relatie bestaat tussen de toegenomen zorgzwaarte en het stopzetten van de zorg maar mogelijk liggen (ook) andere factoren aan de basis van de gedane bevinding. Bijkomende analyses zullen dit moeten uitklaren”, besluit de studiedienst.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content