© Getty Images/EyeEm

Vlaanderen beschermt weidevogels, zomertortel, grote modderkruiper en vliegend hert

De Vlaamse regering gaat nieuwe soortenbeschermingsprogramma’s opstarten met beschermingsmaatregelen voor de grote modderkruiper, het vliegend hert, de zomertortel en de weidevogels. Dat laat Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir weten.

De grote modderkruiper, het vliegend hert, de zomertortel en de weidevogels hebben het alle vier moeilijk om te overleven in Vlaanderen. Daarom heeft Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir vier nieuwe soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) goedgekeurd, met maatregelen om de leefomgeving van de dieren op 5 jaar tijd te herstellen. Om de dieren te laten overleven in Vlaanderen wordt de komende jaren 2 miljoen euro uitgetrokken via het Agentschap Natuur en Bos.

Grote modderkruiper
Grote modderkruiper© Natura 2000

Bij de grote modderkruiper, een vissoort, ligt de focus vooral op het herstel van de habitat, een kweekprogramma en de verhindering van de verdere verspreiding van de Noord-Aziatische modderkruiper, een invasieve exoot.

Om onze grootste inheemse kever het vliegend hert (openingsbeeld) te beschermen zal het Agentschap Natuur en Bos mogelijkheden voor nieuwe leefgebieden onderzoeken en broedhopen aanleggen. Momenteel zijn er nog maar vier populaties in Vlaanderen over, en door zijn grote gewei kan de kever moeilijk vliegen en ontdekt hij niet snel nieuwe leefgebieden.

Vlaanderen beschermt weidevogels, zomertortel, grote modderkruiper en vliegend hert
© Getty Images/EyeEm

Voor de zomertortel, één van de meest bedreigde broedvogels in Noordwest-Europa, wordt dan weer vooral gewerkt aan het versterken van het voedselaanbod rond de broedplekken. Zo kunnen de oudervogels zich maximaal toeleggen op het grootbrengen van de jongen.

Tot slot focust het Agentschap Natuur en Bos op het herstel van de afgebakende broedgebieden van de grutto en de wulp, twee weidevogels. Ook de kievit, het paapje, de slobeend en de zomertaling zullen daarvan profiteren, klinkt het.

De vier SBP’s komen bovenop 21 bestaande soortenbeschermingsprogramma’s van het Agentschap Natuur en Bos. “Uit het recentste natuurrapport bleek dat er nog veel werk is om onze bedreigde diersoorten te herstellen. Maar we zijn de tanker aan het keren”, zegt Demir. Bepaalde soortenbeschermingsprogramma’s werpen hun vruchten al af, zegt ze. Zo gaat het stilaan beter met de bever, de boomkikker en de grauwe klauwier.

Partner Content