© Getty Images

Vlamingen werken vaker ’s avonds, op zondag en in ploegen

Werkenden in Vlaanderen zijn de voorbije jaren vaker avondwerk, nachtwerk en ploegenarbeid gaan verrichten, en kunnen ook vaker van thuis werken. Alleen zaterdagwerk is lichtjes afgenomen. Dat blijkt woensdag uit cijfers over “flexibele arbeidsvormen” op de website van Statistiek Vlaanderen.

De populairste vorm van flexibel werken is tegenwoordig het thuiswerk. In 2023 werkten vier op de tien (39,6 procent) van de werkenden in Vlaanderen minstens af en toe thuis. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2013. Zeker sinds de coronapandemie is thuiswerk ingeburgerd geraakt.

Tien jaar geleden was zaterdagwerk nog de vaakst gebruikte “flexibele arbeidsvorm”. Toen werkte 21,8 procent van de werkenden nog minstens op twee zaterdagen per maand. Dat aandeel is in 2023 gedaald naar 20,8 procent, of nog altijd een op de vijf.

Alle andere vormen van “atypische werktijdregeling” zijn toegenomen, zegt Statistiek Vlaanderen. Na thuiswerk nam vooral ploegenarbeid toe: van 8 procent in 2013 naar 13,9 procent in 2023. Voorts is er bij 12,3 procent van de werkenden in Vlaanderen sprake van zondagwerk, eenzelfde percentage doet avondwerk en 3,3 procent verricht nachtwerk.

Mannen werken vaker dan vrouwen ’s avonds en ’s nachts, en ze werken ook vaker in ploegenverband. Het aandeel mannen en vrouwen dat in het weekend werkt, is min of meer gelijk, terwijl vrouwen iets meer van thuis uit werken.

Partner Content