© Getty Images/Befunky

Wat verandert er vanaf 1 januari 2024?

Plusmagazine.be Onlineredactie

Hogere fietsvergoeding, premie voor elektrische wagens, indexatie... Een overzicht van wat er vanaf 1 januari verandert.

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat er ook heel wat nieuwe regels ingaan.

Financiën

Lonen meer dan miljoen werknemers stijgen

In januari stijgen de lonen van meer dan een miljoen werknemers, een gevolg van de automatische indexering. Zo zien meer dan een half miljoen bedienden uit het paritair comité 200 – dat is het grootste paritair comité – hun loon in januari met 1,48 procent stijgen. 

Hogere minimumpensioenen

Het minimumpensioen voor werknemers gaat op 1 januari met 2,08 procent omhoog. Aan de ziekte-uitkering is een kleine aanpassing. Voor alleenstaande werknemers met een volledige loopbaan, van 45 jaar, komt het minimumpensioen dan uit op 1.738,55 euro bruto per maand, of maandelijks 35,42 extra per maand. Voor een gezinspensioen is dat 2.172,49 euro.

Plafond voor tussenkomst verzekeraars bij natuurrampen verhoogd tot 1,6 miljard euro

Het plafond voor de tussenkomst van de verzekeringssector bij natuurrampen wordt meer dan verviervoudigd en vastgelegd op 1,6 miljard euro. Aanleiding voor de verviervoudiging waren de overstromingen van juli 2021, die aan 39 mensen het leven kostten.

Vastgoed

Registratierechten op erfpacht en opstal stijgen van 2 naar 5 procent

Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 15 jaar tot maximaal 99 jaar. Het recht van opstal is dan weer het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 99 jaar.

Geen verlaagde btw voor zonnepanelen en zonneboilers meer

Vanaf 2024 is er geen verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen en zonneboilers meer voor woningen jonger dan tien jaar. De tijdelijke btw-verlaging is wel tot eind 2024 verlengd voor warmtepompen. Op Vlaams niveau valt in 2024 de premie voor zonnepanelen weg.

Dossierkosten voor hypothecaire lening verlaagd naar 350 euro

De dossierkost voor een hypothecaire lening kan vanaf 1 januari nog maximaal 350 euro bedragen, tegenover 500 euro eerder.

EPC wordt verplicht voor gemeenschappelijke delen van elk appartementsgebouw

Elk appartementsgebouw in Vlaanderen moet vanaf 1 januari 2024 over een energieprestatiecertificaat (EPC) voor de gemeenschappelijke delen, zoals de traphal of het dak, beschikken. Voorheen gold de verplichting enkel voor grotere gebouwen, maar vanaf volgend jaar moeten ook appartementen met minder dan vier wooneenheden het certificaat hebben.

Brusselse huurders krijgen voorkeurrecht bij verkoop van woning

Het voorkeurrecht is enkel van toepassing voor ongemeubelde woningen waarvoor een langlopende huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats werd gesloten. De huurder moet er ook gedomicilieerd zijn.

Vlaamse regering harmoniseert sociale huurprijzen

De Vlaamse regering past de huurprijzen voor sociale woningen aan. Wie oorspronkelijk huurde via een sociaal verhuurkantoor betaalt vanaf 1 januari 2024 minder, wie via een sociale huisvestingsmaatschappij huurt, betaalt wat meer. Volgens minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) komen de huurprijzen zo meer in lijn met de kwaliteit van de woning en het inkomen.

Geen belastingvermindering meer voor de tweede woning

Vlaanderen had enkele jaren geleden al de belastingvermindering voor de eerste woning – de geïntegreerde woonbonus en daarvoor de woonbonus – afgeschaft. Voor de tweede woning was echter nog een belastingvermindering mogelijk. Die was na de zesde staatshervorming een federale bevoegdheid gebleven.

Maar vanaf 2024 kan de belastingplichtige bij een nieuwe lening niet langer genieten van dat fiscaal voordeel voor kapitaalaflossingen van een lening voor een tweede woning. Het voordeel blijft behouden voor leningen aangegaan op uiterlijk 31 december 2023.

Consument

Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas stijgt met ruim 9 procent

Het enkelvoudig tarief voor elektriciteit stijgt van 21,568 cent per kilowattuur (inclusief btw) naar 23,441 cent. Het sociaal tarief voor aardgas zal dan 5,371 cent per kilowattuur bedragen, inclusief btw. Nu is dat nog 4,902 cent.

Proximus verhoogt tarieven van verschillende abonnementen

Proximus verhoogt op 1 januari de tarieven van verschillende abonnementen. Volgens de telecomoperator blijft de inflatie druk uitoefenen op zijn kosten.

Meeste ritjes met een Blue-bike worden duurder

De meeste ritjes met een Blue-bike worden vanaf 1 januari een euro duurder. De tegemoetkoming van de Vlaamse overheid valt immers weg.

Papieren ecocheques niet langer geldig

Papieren ecocheques moeten ten laatste op 31 december van dit jaar opgebruikt zijn. Dan verstrijkt de geldigheid van de laatste papieren ecocheques. Werkgevers verstrekken al twee jaar enkel digitale ecocheques, maar de papieren cheques konden dus nog tot eind 2023 gebruikt worden.

Postzegels worden duurder

Bpost trekt op 1 januari de prijzen voor postzegels opnieuw op. De prijzen worden aangepast om de stijging van de kosten door inflatie en het dalend postvolume deels te compenseren, meldt het bedrijf.

Vlaamse premie voor elektrische wagens

Wie vanaf 1 januari 2024 een elektrische auto inschrijft, kan een premie aanvragen voor de aankoop. Voor een nieuwe wagen kan men het eerste jaar rekenen op een premie van 5.000 euro en voor een tweedehands voertuig 3.000 euro.

Alle energieleveranciers moeten maandfacturatie aanbieden vanaf januari

Alle leveranciers van elektriciteit en aardgas in Vlaanderen moeten vanaf januari een facturering op maandbasis aanbieden, gebaseerd op het gemeten energieverbruik van klanten met een digitale meter. Voorheen gold dat alleen voor leveranciers met meer dan 200.000 klanten.

Sigaretten worden duurder

Sigaretten worden vanaf 1 januari 2 euro per pakje duurder.

Hogere nettarieven voor energie

De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas stijgen in 2024, gemiddeld met 8 procent.

Milieubijdrage van 10 euro bij aankoop nieuwe auto

Bij de aankoop van een nieuwe auto of bestelwagen betalen consumenten vanaf 1 januari een milieubijdrage van 10 euro. Met die bijdrage wordt de toekomstige recyclage van het voertuig bekostigd. Dat meldt Febelauto, het beheersorganisme voor zowel afgedankte voertuigen als batterijen uit hybride en elektrische voertuigen, vrijdag.

Werk

Flexi-jobs breiden uit met hogere sociale bescherming

Werknemers die minstens vier vijfde werken en gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari in nog eens twaalf extra sectoren aan de slag als flexi-jobber. Dat gebeurde tot nu toe vooral in de horeca en in supermarkten. Daarnaast werd de sociale bescherming verhoogd.

Zieke werknemer moet in eerste jaar van uitval drie keer fysiek naar de dokter

Zieke werknemers en zelfstandigen worden vanaf 1 januari strakker opgevolgd door de ziekenfondsen. In het eerste jaar na hun uitval zullen ze zich onder meer drie keer fysiek moeten melden bij de dokter van de mutualiteit.

Tijdelijke werkloosheid 5 euro duurder voor werkgever

De federale regering verlaagt op 1 januari 2024 de uitkering aan tijdelijke werklozen van 65 naar 60 procent. In ruil moeten werkgevers hun werknemers wel een toeslag van vijf euro per dag betalen.

Geen verlies vakantiedagen bij ziekte tijdens verlof

Wie ziek wordt tijdens zijn of haar verlof zal die vakantiedagen vanaf 1 januari kunnen compenseren.

Maaltijdcheques voor federale ambtenaren

Goed 65.000 federale ambtenaren krijgen vanaf 1 januari maaltijdcheques.

Hogere fietsvergoeding, maar met fiscaal plafond

Vanaf 1 januari stijgt de maximale fietsvergoeding voor werknemers. Wel komt er voor het eerst een fiscaal plafond van 2.500 euro op die vergoeding.

Gezondheid

Klinische labo’s minder terugbetaald

De terugbetaling van klinische labo’s wordt vanaf 1 januari met 15 procent teruggebracht. De plenaire vergadering van de Kamer stemde in oktober unaniem in met een hertekening van de financiering van de klinische biologie. Met de 223 miljoen euro die daarmee vrijkomt wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) andere hervormingen in de gezondheidszorg financieren.

Patiënten betalen niet langer voor gepland vervoer tussen ziekenhuizen

Vanaf 1 januari krijgen ziekenhuispatiënten die naar een ander ziekenhuis moeten worden vervoerd voor een ingreep of behandeling daar niet langer een factuur voor.

Automatische toekenning European Disability Card voor wie er recht op heeft

Wie erkend is als persoon met een handicap, ook als die onzichtbaar is, kan dat statuut aantonen met de European Disability Card (EDC). Vanaf 2024 wordt de kaart automatisch toegekend, en is zelf aanvragen niet langer nodig.

Partner Content