© Getty Images/iStockphoto

Week van de Geletterdheid wil belang van duidelijke communicatie in de kijker zetten

Met de campagne “Hou het duidelijk” roepen het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo), de centra voor basiseducatie (Ligo) en het Departement Onderwijs en Vorming iedereen op om duidelijk te communiceren. Tijdens de Week van de Geletterheid vragen de organisatoren specifiek aandacht voor de laaggeletterden in Vlaanderen.

Volgens de initiatiefnemers is een op de zeven Vlamingen laaggeletterd. “Recente onderzoeken tonen aan dat 43 procent van de mensen in Vlaanderen ook nog eens digitaal kwetsbaar is”, aldus de initiatiefnemers in een persbericht. “Dat betekent dat ze moeite hebben om correcte informatie te vinden, te filteren en toe te passen. Niet alleen laaggeletterden profiteren van duidelijkheid: ook hooggeletterden verkiezen duidelijke communicatie boven vakjargon en complexiteit.”

Duidelijk communiceren heeft niet alleen te maken met taal. Het is ook een kwestie van dienstverlening en digitalisering. Met de oproep wil de campagne overheden, organisaties en ondernemingen dus engageren om duidelijk te communiceren. “Nederlands is de maïzena van onze samenleving: het bindmiddel dat ons allemaal samenhoudt”, klinkt het bij Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs. “Als we echt iedereen in onze samenleving willen bereiken, ook de minst geletterden, dan moet het wel een duidelijk Nederlands zijn. Als we het niet nodeloos complex maken, dan geraken we een stuk verder. Dat is in het belang van iedereen”

De Week van de Geletterdheid loopt van 4 tot en met 10 september. Op 8 september is de Internationale dag van de Geletterdheid van Unesco. Dan staat de VN-organisatie stil bij het belang van geletterdheid en alfabetisering in de wereld.

Partner Content