© Getty Images/iStockphoto

Zorg en Gezondheid peilt naar tevredenheid van bewoners van woonzorgcentra

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Het Agentschap Zorg en Gezondheid start met een grootschalige enquête in alle Vlaamse woonzorgcentra. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal in alle woonzorgcentra langsgaan om bewoners te bevragen over hoe zij de kwaliteit van hun leven in het woonzorgcentrum ervaren: wat vinden ze van hun woonplek en de dienstverlening, hun privacy en autonomie, de mate waarin er naar hen geluisterd wordt enzovoorts.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Met deze enquête willen wij en de woonzorgcentra te weten komen hoe de mensen die er verblijven, de kwaliteit van hun leven en de dienstverlening ervaren. We meten al sinds vorig jaar kwaliteitsindicatoren over de zorg en de dienstverlening, maar nu geven we dus een stem aan de mensen die er zelf gebruik van maken. Hoe tevreden of ontevreden zijn zij met hun thuis in het woonzorgcentrum?”

Persoonlijk gesprek

Om de enquête af te nemen, heeft Zorg en Gezondheid het onafhankelijke onderzoeksbureau TNS Dimarso aangesteld. Het onderzoeksbureau kiest met een steekproef in elk woonzorgcentrum een representatieve staal van bewoners. Het aantal mensen dat bevraagd wordt, hangt af van de grootte van het woonzorgcentrum. Het onderzoeksbureau gaat in elk woonzorgcentrum bij de geselecteerde mensen langs voor een gesprek met vragen over de kwaliteit van hun leven. Bij mensen die niet meer zelf op de vragen kunnen antwoorden, contacteert het onderzoeksbureau de familie of vertegenwoordiger. Alle individuele antwoorden blijven uiteraard volledig anoniem en elke deelname, van bewoner of vertegenwoordiger, is geheel vrijblijvend, uiteraard wordt niemand verplicht.


In 2014 zal het onderzoeksbureau bij een derde van de Vlaamse woonzorgcentra langsgaan. In 2015 en 2016 zal telkens nog eens een derde van de woonzorgcentra aan bod komen, zodat in drie jaar tijd alle woonzorgcentra hebben deelgenomen aan de enquête.

Joris Moonens: “We verwachten de eerste resultaten begin 2015. Elk woonzorgcentrum dat in 2014 is bevraagd, zal dan een rapport krijgen met de resultaten van de enquête bij zijn bewoners. Het kan dan die resultaten vergelijken met de resultaten van vergelijkbare woonzorgcentra en zo een zicht krijgen op hoe het zijn kwaliteit kan verbeteren. De resultaten van alle woonzorgcentra samen zullen we ook beschikbaar stellen voor het brede publiek.”


Bent u op zoek naar een woonzorgcentrum of serviceflat?


Partner Content