5 bankvragen

Gezamenlijke of aparte rekeningen... het komt in elk van uw getuigenissen voor. Hoe zit dat eigenlijk met de rekeningen bij een getrouwd/samenwonend koppel?

– Kan ik als gehuwde persoon een rekening openen, enkel op mijn eigen naam?

Jazeker, u kunt een rekening op uw eigen naam openen: een lopende rekening, een spaarrekening, enz.

– Zal mijn echtgeno(o)t(e) hierover geïnformeerd worden?

Wettelijk is de financiële instelling waarbij u een rekening opent of een kluis huurt, verplicht om uw echtgenoot daarvan op de hoogte te brengen. Deze verplichting beschermt de echtgenoten ten opzichte van elkaar. Zo kan de ene echtgenoot niet stiekem gemeenschappelijk geld doorsluizen naar een eigen rekening. Maar de bank moet enkel het bestaan van de rekening of de bankkluis melden, als ze dat al doet. Ze mag geen verdere informatie geven over het saldo (via bankuittreksels bijvoorbeeld) of de inhoud, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

– Wie mag de rekening en/of de kluis beheren?

Elke echtgenoot beheert de rekeningen die op zijn naam geopend zijn en hij heeft als enige toegang tot de kluis die hij huurt. Hij kan er de sommen afhalen of storten die hij wilt. Als de titularis van de rekening volmacht heeft gegeven aan zijn wederhelft om de rekening te beheren of toegang te krijgen tot de kluis, kan hij die volmacht altijd intrekken.

LET OP! Bankrekeningen worden vaak gespijsd door de (beroeps)inkomsten van beide echtgenoten. Bent u getrouwd met een stelsel van gemeenschap van goederen (het wettelijke stelsel bijvoorbeeld), dan zijn de inkomsten gemeenschappelijk en dan hebben dus ook de bedragen op de rekening een gemeenschappelijk karakter, ook al staat de rekening op één naam.

– Speelt het huwelijksstelsel een rol?

Neen, niet wat de bankrekeningen betreft (wél wat de aard van de inkomsten betreft – zie ‘Uw huwelijksstelsel is bepalend’, p. 61). Als één van de echtgenoten een bankrekening opent, dan moet de bank de andere partner informeren, wat ook het huwelijksvermogensstelsel is.

– Gelden deze regels ook voor samenwonenden?

Neen, toch niet. Zowel voor wettelijke (die een verklaring afgelegd hebben bij de burgerlijke stand) als voor feitelijke samenwoners (die geen verklaring hebben afgelegd) geldt dat elk van de partners eige-naar blijft van zijn goederen. Elk van de samenwonende partners kan op zijn naam één of meerdere rekeningen openen of een bankkluis huren en de bank heeft geen enkele informatieverplichting tegenover de andere partner. De goederen die op beide namen staan (een gemeenschappelijke rekening,...), behoren hen beiden toe in onverdeeldheid.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content