50 vragen uit het leven van alledag

We kopen, reizen, rijden, fietsen, feesten, tafelen,... Allerlei activiteiten die spontaan een aantal vragen oproepen.

AUTO

1. Mag je je parkeerticket achter je ruitenwisser steken?

Neen, ook al ben je gehaast, je moet je parkeerticket in je wagen op je dashboard leggen. Je kan zelfs een boete krijgen, ook al zit het ticket nog mooi op zijn plaats achter je ruitenwisser en kan je dus bewijzen dat je wel degelijk betaald hebt.

2. Mag je je (klein)kind in de auto meenemen op een verhoogd zitje op de passagiersstoel?

Ja. Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, voorin op de passagiersstoel zitten, op voorwaarde dat je ze vastmaakt zoals de wet dat bepaalt. Wat niet mag, is een kind in een autozitje tegen de rijrichting plaatsen op een plaats die is uitgerust met een frontale airbag, tenzij je die natuurlijk uitschakelt.

3. Krijg je garantie op een tweedehandswagen?

Ja. Als je een tweedehandswagen koopt bij een professioneel handelaar heb je in principe twee jaar garantie, ongeacht hoe oud de wagen was op het moment dat je hem kocht. Maar het is mogelijk dat je toch maar recht hebt op één jaar garantie als dit expliciet zo in de verkoopovereenkomst vermeld staat. Doet het gebrek zich voor op het ogenblik dat je de wagen nog geen zes maanden hebt, dan heb je sowieso garantie. Doet het gebrek zich nadien voor, dan moet je aantonen dat het al aanwezig was bij de verkoop van de wagen en dat het niet gaat om een probleem waar je zelf verantwoordelijk voor bent.

4. Mag je een affiche Te koop op de achterruit van je wagen aanbrengen?

Ja en Neen. De wegcode bepaalt dat het “verboden is op de openbare weg voertuigen voor verkoop of verhuring tentoon te stellen” (art. 25.2). Of je nu rijdt of stilstaat, je mag de andere auto’s niet afleiden door zo’n affiche op je ruit te kleven. Je kan er een boete van €60 door oplopen. Je mag wél een Te koop-affiche op je wagen aanbrengen als je wagen op privéterrein staat of bijvoorbeeld op een openbare parking, als de eigenaar van dit parkeerterrein dit toestaat.

BUREN

5. Hoe ver moet je van je buren blijven als je bomen wil aanplanten?

Volgens het Veldwetboek moeten hoogstammige bomen op minstens twee meter van de scheidingslijn tussen beide tuinen worden geplant. Laagstammige bomen en levende hagen mogen al op een halve meter worden aangebracht. Plaatselijke gebruiken kunnen hier echter van afwijken. Informeer dus ook bij je gemeente.

6. Je buren maken vaak lawaai tot in de vroege uurtjes. Wat kan je hiertegen doen?

De regels hierover vind je in het politiereglement van je gemeente. Maar meestal komen die op het volgende neer: je mag geen geluid maken – noch overdag, noch ’s nachts – dat hinderlijk kan zijn voor je buren. En je mag zeker geen waarneembaar geluid maken tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends. Wettelijk gezien begint de nacht immers om 22uur, hoewel veel rechters hem eerder bij zonsondergang laten beginnen. Blijven je buren volharden in de boosheid, dan kan je de politie erbij roepen. De eerste keer zal het bij een aanmaning blijven, daarna zal de politie een pv opmaken en kunnen je buren een boete krijgen.

Dieren

7. Moet je je hond vastmaken als hij meerijdt in de auto?

In België staat het niet letterlijk in de wet dat je je hond moet vastmaken in de wagen, maar het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) raadt toch aan je dier ofwel op de achterbank vast te maken met een harnas dat je aan de autogordel kan vastklikken, ofwel (en nog beter) een kooi of een mand te gebruiken waarin je hem kan vervoeren. In elk geval laat je je hond nooit op de passagiersstoel plaatsnemen.

8. Mag je een verdwaalde hond houden?

Neen. In België mag je een gevonden dier niet langer dan vier dagen bij je houden, anders kan je worden beschuldigd van diefstal. Je moet dus in principe binnen de vier dagen de politie van de plaats waar je het dier hebt gevonden, op de hoogte brengen. Maar het gaat sneller als je het dichtstbijzijnde asiel verwittigt, want dat doet de politie zelf ook. Het asiel zal de nodige (wettelijke en andere) maatregelen nemen om de baasjes terug te vinden.

9. Mag je hond mee in de auto naar Frankrijk?

Ja, maar je hond moet wel ingeënt zijn tegen hondsdolheid en hij moet een identificatiechip hebben, die je onderhuids laat aanbrengen door de dierenarts. Bij de identificatie krijgen honden sinds 2004 ook een paspoort. DogID is de nieuwe benaming van de databank voor de identificatie en registratie van honden in België die je kan raadplegen (www.dogid.be).

Documenten

10. Wat moet je doen als je je identiteitskaart verliest?

Het eerste wat je moet doen, is Docstop bellen. Zo voorkom je dat iemand jouw identiteitskaart frauduleus gebruikt. Docstop is een gratis dienst die 24 uur op 24 en zeven dagen per week bereikbaar is via het gratis nummer 080021232123. Kan je dit nummer niet bereiken, bel dan +32 2 518 21 23. Bij verlies vraag je een nieuwe identiteitskaart bij je gemeente, bij diefstal doe je ook aangifte bij de politie.

FEEST

11. Ben je aansprakelijk voor een ongeval in een zaal die je afhuurt?

Ja, als organisator kan je aansprakelijk worden gesteld voor de schade die wordt berokkend tijdens jouw feest. Een verzekering BA organisator of BA evenementen dekt de schade veroorzaakt aan derden zowel tijdens je feest, als tijdens de voorbereiding ervan en het terug in orde zetten van de zaal. Je kan ook een ongevallenverzekering nemen voor alle deelnemers zodat ook slachtoffers van bijvoorbeeld een valpartij waaraan niemand schuld heeft, recht hebben op een vergoeding. Maar die verzekering is wel duur.

12. Krijg je een schadevergoeding als je ziek wordt na een etentje in een restaurant?

Ja, dat kan. Een restauranthouder is namelijk aansprakelijk voor de voedselvergiftiging of een ander fysiek letsel dat je oploopt als gevolg van je restaurantbezoek. Je kan dan vragen om je maaltijd en de medische kosten terug te betalen. Die uitgaven moet je bewijzen aan de hand van een medisch getuigschrift. Met vragen en klachten kan je ook altijd terecht bij het meldpunt van het Federaal Voedselagentschap voor de veiligheid van de voedselketen (www.favv.be).

13. Mag je vuurwerk afsteken in je tuin?

Er is geen federale regelgeving die het afschieten van vuurwerk regelt. Gemeenten regelen dit autonoom via het politiereglement. Als je vuurwerk wilt afsteken, heb je daarvoor een goedkeuring nodig van het schepencollege. Vraag je geen toestemming, dan kan je een administratieve sanctie krijgen. Dat kan een boete zijn van bijvoorbeeld €250. Kijk dus eerst – via de website van je gemeente – het gemeentelijk politiereglement na of stel je vraag aan de lokale politie.

FIETS

14. Je komt buiten uit het postkantoor en... je fiets is gestolen. Wat nu?

Eerst en vooral moet je aangifte van de diefstal doen bij de politie. Dat kan online via https:// policeonweb.belgium.be. Vraag het nummer van het pv dat werd opgesteld, want dat heb je nodig als je fiets teruggevonden wordt. Kijk zeker eens op websites met tweedehandsspullen, wie weet vind je je fiets daar terug. Je kan ook een kijkje gaan nemen op www.gevondenfietsen.be. Doe dit snel want fietsen die na drie maanden niet worden herkend en teruggegeven zijn, worden automatisch eigendom van de gemeente.

15. Tot welke leeftijd mag een kind op het voetpad fietsen?

Is het kind jonger dan negen jaar, dan mag het altijd op het voetpad fietsen, voor zover de wielen van het fietsje een diameter van maximum een halve meter hebben, de banden niet meegerekend.

Geld

16. Welke soorten kredieten worden meegeteld om je naam op de zwarte lijst van wanbetalers te laten verschijnen? Hoeveel kredieten mag je hebben?

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) registreert alle kredieten die een natuurlijke persoon voor privédoeleinden afsluit (hypothecair krediet, consumentenkrediet,...) en ook de eventuele wanbetalingen die te maken hebben met die kredieten. Kredietgevers moeten dat register verplicht raadplegen voordat ze een krediet toekennen. Er staat geen limiet op het aantal kredieten.

17. Moet je klant zijn bij een bank om een persoonlijke lening te kunnen afsluiten? Hoelang mag je afbetalen?

Neen, je hoeft geen klant te zijn, maar als klant kan je eventueel een beter tarief krijgen. De maximumduur van je afbetaling varieert naargelang het bedrag dat je leent (bv. maximum 24 maanden voor een lening van 500 tot €2.500).

18. Moet je gelezen en goedgekeurd plaatsen onder een kredietovereenkomst met je bank of is je handtekening voldoende?

De Wet op het Consumentenkrediet bepaalt dat je bij kredietovereenkomsten (of kredietopeningen) met de hand de vermelding gelezen en goedgekeurd voor ..... euro moet zetten. Bij andere overeenkomsten of bestelbonnen is het een overbodige vermelding.

19. Je hebt €25.000 gewonnen met de Lotto. Moet je dat bedrag aangeven?

Neen. Wat je wint met een spel hoef je niet aan te geven aan de fiscus. De Nationale Loterij zal je een attest bezorgen waaruit blijkt dat je dit bedrag gewonnen hebt. Als je het bedrag investeert in een of ander beleggingsproduct, betaal je uiteraard wel belastingen op de winst, omdat dit een roerend inkomen is.

20. Wat doe je met een cadeaubon die niet meer geldig is?

In België bestaat, net zoals in Frankrijk en Luxemburg, geen specifieke wetgeving. Dit wil zeggen dat de uitgever van een cadeaubon de termijn zelf mag bepalen en (terecht) een vergoeding mag weigeren als de vervaldatum verstreken is. Meestal kan je de bon verlengen als je hem niet op tijd kan opgebruiken. Soms krijg je ook je geld terug. Vaak wordt ook een termijn bepaald (zes maanden of een jaar na de vervaldatum) waarna het niet meer mogelijk is om te verlengen of in te ruilen.

Kopen

21. Als je iets koopt via internet, mag je wat je hebt gekocht dan altijd terugsturen? Wie moet de verzendkosten betalen?

Koop je iets via het internet, dan heb je 14 dagen de tijd om je te bedenken. Je licht de verkoper hierover in en daarna heb je nog eens 14 dagen om het product terug te sturen. De verkoper mag wachten met de terugbetaling tot hij het product in handen heeft of tot hij een bewijs van verzending heeft gekregen. Jij betaalt de kosten voor het terugzenden, tenzij de onderneming jou niet geïnformeerd heeft dat jij die kosten moet dragen.

22. Is een voorschot altijd verplicht?

Neen, een voorschot is enkel verplicht bij een verkoop op afbetaling (consumentenkrediet) of bij een verkoop op plan (wet Breyne). Maar bij gelijk welke andere koop is het een kwestie van onderhandelen. Probeer het zeker zo laag mogelijk te houden, want bij een eventueel faillissement van de firma bij wie je je bestelling plaatst, zal het moeilijk zijn je voorschot te recupereren.

Verkeer

23. Mag je op de busstrook rijden als je rechts moet afslaan?

Met je wagen mag je niet op de busstrook rijden, behalve om een hindernis op de rijbaan te ontwijken en als je een kruispunt nadert en van richting moet veranderen, dus ook om rechts af te slaan.

24. Als je getuige bent van een verkeersongeval waarbij geen gewonden vielen, moet je dan zelf ter plaatse blijven?

Neen. Als je niet betrokken bent bij het ongeval ben je niet verplicht om ter plaatse te blijven. Een getuige kan geen vluchtmisdrijf plegen. Bij een ongeval zonder gewonden zal de politie nog zelden ter plaatse komen. En ook al komt ze ter plaatse, dan maakt ze meestal geen pv. Je kan best gewoon je gegevens achterlaten. Dan kan de politie je nog altijd achteraf contacteren.

Verzekering

25. Neem je toch best een familiale verzekering, ook al woon je alleen?

Zeker weten! Iedereen kan op een dag door een fout te maken of een onachtzaamheid schade berokkenen aan een derde. Rij je bijvoorbeeld met je winkelkar of fiets tegen een geparkeerde auto, dan moet je de herstelkosten betalen als je geen familiale verzekering hebt.

26. Je kleinzoon van zes jaar heeft een ander kind verwond, waar je bij was. Wie betaalt?

In principe komt de familiale verzekering van je zoon of dochter tussen. Voor minderjarige kinderen worden de ouders steeds vermoed aansprakelijk te zijn, tenzij zou blijken dat jij als grootouder onvoldoende toezicht hebt uitgeoefend. In dat geval zal de aansprakelijkheid worden gedeeld.

27. Ben je verzekerd als je vrijwilligerswerk doet?

Al een paar jaar zijn organisaties die vrijwilligers tewerkstellen verplicht een verzekering te nemen. Sindsdien is de organisatie aansprakelijk voor schade aan derden en niet langer de vrijwilliger zelf. Als vrijwilliger blijf je wel aansprakelijk voor schade aan jezelf, en ook voor opzettelijke schade en voor schade veroorzaakt door een grove fout, door bedrog of door een lichte fout die zich steeds maar herhaalt.

28. Stelt het bordje niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen de uitbater van een parking volledig vrij?

Als er een ongeval op een parking gebeurt, is het mogelijk dat de uitbater daarvoor toch aansprakelijk wordt gesteld. Bijvoorbeeld omdat zijn infrastructuur niet veilig is, er niet genoeg toezicht voorzien is, enz. Als hij een fout heeft gemaakt of nalatig is geweest en jij daardoor lichamelijke schade opgelopen hebt, is hij aansprakelijk. Hij kan in dat geval zijn aansprakelijkheid niet afwijzen, ook niet door een dergelijk bordje te plaatsen. Uiteraard moet jij zelf ook de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen.

WONEN

29. Omdat je op reis vertrok, heb je je vuilniszakken een dag te vroeg buiten gezet en een boete gekregen. Kan dat zomaar?

Toch wel. Het politiereglement bepaalt op welk moment je ten vroegste je huisvuil op straat mag zetten. Doe je dat te vroeg, dan kan je een administratieve sanctie oplopen, die varieert van gemeente tot gemeente. Zo betaal je in Brussel-stad maar liefst €50 per zak, in Doornik is dat algauw €90, en Gent en veel andere gemeenten rekenen €120 aan.

30. Je verhuist en je wilt een garageverkoop houden. Moet je daar toestemming voor vragen?

Neen. Particulieren die occasioneel spullen verkopen die ze niet meer gebruiken, moeten geen specifieke toelating hebben, zolang ze de openbare weg niet inpalmen.

ANNEMIE GODDEFROY EN JOCELYNE MINET

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content