6 manieren om een pensioenraming te krijgen

1 . Automatisch: in het jaar waarin hij 55 jaar wordt (en alleen in dat jaar!), krijgt elke werknemer nu automatisch een raming van zijn latere maandelijks bruto pensioenbedrag in de bus. Het gaat om een dubbele raming: het bruto maandbedrag dat u zou krijgen als u meteen zou stoppen én het bedrag dat u te wachten staat indien u in ongewijzigde omstandigheden doorwerkt tot uw wettelijke pensioenleeftijd. Let wel: ambtenaren en zelfstandigen krijgen deze raming niet.

2 .Via de website www.kenuwpensioen.be: een oplossing als u veel tijd en geduld hebt (zie artikel). Geschikt voor zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen én voor gemengde loopbanen. Oef: de Rijksdienst voor Pensioenen heeft ons verzekerd dat deze site vanaf dit najaar gebruiksvriendelijker wordt. Bevestigen en nadien Bewaren periode wordt dan bijvoorbeeld vervangen door één keer Bewaren. En als u een fout maakt, moet er in de vernieuwde site een rode foutbalk verschijnen. De meest betrouwbare raming krijgt u van deze site als u uw loopbaan in meerdere kleinere periodes verdeelt.

3 .Op aanvraag: vanaf 55 jaar kunnen werknemers een raming laten maken door de Rijksdienst voor Pensioenen. Het aanvraagformulier voor zulk een raming kunt u telefonisch bestellen of afhalen bij het centrale kantoor van de pensioendienst (in de Brusselse Zuidertoren) of bij één van de gewestelijke kantoren (Aarlen, Antwerpen, Bergen, Charleroi, Gent, Hasselt, Luik, Kortrijk, Malmedy, Moes-kroen, Namen en Turnhout). U kunt het formulier ook zelf downloaden van de website van de pensioendienst: www.rvponp.fgov.be (doorklikken op Mijn Pensioen, Formulieren en Raming van uw pensioenrechten).

Een goede raad: vanaf uw 60ste kunt u beter een officiële pensioenaanvraag indienen in plaats van een raming aan te vragen, ook al bent u niet van zins meteen met pensioen te gaan. Vraag ons niet waarom, maar het voorstel van pensioen dat u dan van de pensioendienst zult krijgen, zal veel preciezer zijn dan een raming. U moet dan wel antwoorden dat u niet op het voorstel ingaat. Uw pensioenaanvraag wordt dan geannuleerd.

4 .Voor ambtenaren: vanaf 55 kunt u een raming aanvragen bij de Pensioendienst voor de Overheidssector, Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel, tel. 02 558 60 00 en www.pdos.fgov.be (klik achtereenvolgens op Formulieren, Rustpensioenen en Pensioenraming).

5 .Voor zelfstandigen: vanaf 55 jaar kunt u een raming laten maken door de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Voor een aanvraag: Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 546 42 11, e-mail:

info@rsvz-inasti.fgov.be

6 . Via uw ziekenfonds of uw vakbond: een aantal ziekenfondsen en vakbonden organiseert zitdagen of vormen van persoonlijke dienstverlening waar u uw pensioen kunt laten ramen (uiteraard moet u zelf de informatie over uw loopbaan meebrengen). Deze service wordt onder meer verleend door de liberale vakbond ACLVB (vanaf 55 jaar), door de christelijke mutualiteiten (vanaf 50 jaar) en door de socialistische ziekenfondsen (vanaf 50 jaar). Het best neemt u eerst contact op met het lokale secretariaat.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content