De aanpak van diabetes in België

De diabetespas

Voor de ondersteuning van de diabeteszorg door een team gevormd rond de huisarts bestaat er sinds 2003 een zorgpakket met diabetes-pas. Daarin staan belangrijke tips en informatie, worden de behandelingsdoelen en de medicatie genoteerd en worden de resultaten van alle onderzoeken opgetekend. Daardoor zijn alle leden van het behandelingsteam goed op de hoogte van de gemaakte afspraken. Een diabetespas wordt aangevraagd bij de mutualiteit en geeft recht op de jaarlijkse terugbetaling van voedingsadvies door een diëtist(e) gedurende 2 x 30 min. Bij diabetespatiënten met een groot risico op voetwonden geeft het pasje ook recht op twee maal per jaar voetverzorging door een podoloog.

Het zorgtraject diabetes

Een zorgtraject – dat bestaat sinds 2009 – vertrekt van een samenwerking tussen de patiënt zelf, zijn huisarts – die een centrale coördinerende taak heeft – en de specialist, die wordt vastgelegd in een contract van vier jaar. Het doel van het zorgtraject is het verbeteren van de kwaliteit van de chronische diabeteszorg onder meer door het opstellen van een individueel behandelingsplan met streefdoelen. Er moet gewerkt worden volgens gedetailleerde richtlijnen en aanbevelingen. De diabetoloog en zijn team moeten de patiënt minstens een keer per jaar zien. Diabeteseducatoren geven advies en instructies in verband met het zelf meten van de glucosewaarden, het bepalen van de insulinedosis en het toedienen van insuline. Voorts moedigen zij de patiënt aan om gezond te eten en voldoende lichaamsbeweging te nemen.

Voor wie? Mensen met diabetes type 2 die één of twee maal per dag insuline of incretinemimetica spuiten, of personen die met een maximale hoeveelheid bloedsuikerverlagende tabletten worden behandeld en in de nabije toekomst zullen moeten overschakelen op insuline, komen in aanmerking voor het zorgtraject.

Voordelen? Wie een zorgtraject heeft aangegaan, ontvangt gedurende minstens vier jaar gratis zelfzorgmateriaal, heeft recht op gratis opleiding door een diabeteseducator en krijgt alle remgelden van de consultaties voor de diabetesbehandeling bij de huisarts en de diabetoloog volledig terugbetaald. De voordelen van de diabetespas blijven geldig.

De diabetesconventie

Sinds 1987 bestaat er in ons land een diabetesconventie of anders gezegd een overeenkomst tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) en verschillende centra voor de behandeling van diabetes. Deze centra moeten beschikken over een diabetesteam dat minstens uit een internist/diabetoloog, een diabeteseducator en een diëtist bestaat. Het centrum verschaft materiaal aan diabetici (glucosemeter, meetstrips, vingerpriktoestel en lancetten) maar verbindt er zich ook toe de patiënten informatie te verstrekken en ze op te leiden, zowel wat de technische aspecten van de zelfcontrole betreft als over diabetes in het algemeen, voeding en het vermijden van verwikkelingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content