Een auto die beter is voor het milieu en je portemonnee

Welke auto moet je vandaag kopen nu de wetgever in Vlaanderen en Europa de consument via belastingen en premies richting het milieuvriendelijkste alternatief duwt?

Auto en milieu, het is een link die in de toekomst almaar vaker zal worden gelegd. Aanvankelijk waren de milieunormen voor auto’s vooral gericht op de strijd tegen CO2 in de atmosfeer. De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt immers voor een toename van broeikasgassen en dus voor de opwarming van de aarde. Dit heeft een invloed op ons klimaat, maar geen direct effect op onze luchtkwaliteit. De laatste jaren verlegde de aandacht zich ook naar de schadelijke stoffen die wel onze leefomgeving direct aantasten, zoals stikstofoxiden en fijn stof. Stoffen die vooral door dieselwagens worden uitgestoten. Onder invloed van Europa is diesel al minder vervuilend geworden, maar toch blijft het de meest milieuonvriendelijke brandstof. Door dieselwagens, zeker oude modellen, te bannen kan onze luchtkwaliteit er flink op vooruitgaan. Zeker in de stad, waar de uitstoot door korte ritten met een koude motor en frequent stoppen en starten, aanmerkelijk groter is. Maar daarnaast moet dus ook de CO2 worden teruggedrongen. Daarom moeten we in de toekomst minder kilometers gaan afleggen met de auto en moeten wagens op fossiele brandstof gaandeweg worden vervangen door elektrische auto’s.

Elektrisch, helemaal geen uitstoot?

Onder de noemer ‘elektrisch’ gaan drie verschillende autotypes schuil: de hybride, de plug-in hybride en de volledig elektrische wagen. Een hybride auto maakt alleen in bepaalde omstandigheden gebruik van een elektromotor heeft is dus ook een brandstofmotor aan boord. Bij het remmen wordt de remkracht omgezet in elektriciteit voor de elektromotor, die als hulpmotor fungeert. De plug-in hybride werkt op dezelfde manier, maar je kan de elektromotor ook opladen via het stopcontact. Het bereik van deze elektromotor is groter, zodat je tot een bepaalde snelheid en in de stad op de elektromotor kan rijden en op de snelweg op de verbrandingsmotor overschakelt. De volledig elektrische auto rijdt puur op elektriciteit en heeft een accu aan boord die je kan opladen via oplaadpalen (snelle of minder snelle). Hij is het milieuvriendelijkst want emissievrij, maar als de elektriciteit die hij gebruikt door een kolencentrale wordt opgewekt is er onrechtstreeks toch C02-uitstoot, die even hoog kan uitvallen als bij een diesel en benzinewagen! Als het om groene energie gaat (wind, zonne-energie) is de uitstoot nul.

Hoeveel belasting betaal je?

De hoogte van de jaarlijkse verkeersbelasting was in ons land traditioneel gebaseerd op het vermogen van de wagen of de fiscale pk, maar ook op de leeftijd: hoe ouder hoe lager de belasting. Nu de gewesten de verkeersbelasting heffen, leggen ze eigen accenten, althans voor particuliere voertuigen, want leasingwagens blijven buiten schot.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië geldt nog het oude systeem van de jaarlijkse verkeersbelasting, maar Vlaanderen heeft intussen milieucorrigerende aanpassingen doorgevoerd, waarbij zowel de CO2-uitstoot, het brandstoftype als de euronorm in rekening wordt gebracht. Wie minder dan 122 g/km CO2 uitstoot betaalt minder; wie meer CO2 uitstoot betaalt een extra belasting van 0,30% per gram. Daarnaast is er een toeslag naargelang de euronorm, waardoor dieselwagens iets meer betalen. CNG-voertuigen en hybride elektrische voertuigen zijn in Vlaanderen tot 2020 vrijgesteld van belasting, 100% elektrische voertuigen ook na 2020. Wie een volledig elektrische wagen koopt, kan dit jaar zelfs op een Vlaamse premie van €5.000 rekenen (enkel nieuwe inschrijvingen en geen leasingwagens), een bedrag dat jaarlijks zal afnemen tot 2019.

Daarnaast betaal je ook BIV, een éénmalige belasting als je een nieuwe of een tweedehandswagen in het verkeer brengt. Vlaanderen houdt voor de berekening van de BIV voortaan ook rekening met het brandstoftype. Daardoor kost een diesel – ook de nieuwste modellen met emissienorm euro 6 – € 100 tot € 500 meer. Elektrische voertuigen en plugin hybrides betalen geen BIV. Terwijl CNG- en LPG-voertuigen een CO2-vermindering krijgen. Ook tweedehands dieselwagens uitgerust met een roetfilter krijgen een korting. Op de website van de Vlaamse regering, www.belastingen.vlaanderen.be, kan je een simulatie uitvoeren. Wallonië past een milieucorrectie toe op de BIV met een korting onder de 145 gr/km uitstoot en een surplus erboven. LPG-voertuigen krijgen ook een CO2-reductie, hoewel ook hier, net als in Vlaanderen, de LPG-toeslag bij de jaarlijkse verkeersbelasting van kracht blijft. www.wallonie.be. Brussel past nog de oude BIV-berekening toe.

Welk motortype moet je kiezen?

Het ene motortype kost meer dan het andere. Maar wat vandaag zo is, is morgen misschien weer anders, zeker op het vlak van accijnzen.

DIESEL

Uitstoot. Een diesel stoot ongeveer 20% minder C02 per km uit dan een benzinemotor, maar is veel vervuilender wat betreft fijn stof en stikstofoxiden, die verantwoordelijk zijn voor de directe luchtvervuiling in onze woonomgeving.

Aankoopprijs. Duurder dan benzine.

Verbruik. Voorlopig goedkoper dan benzine aan de pomp omdat er minder belasting op geheven wordt, maar dit voordeel zal kleiner worden omdat de regering tegen 2018 de accijnzen op diesel geleidelijk wil optrekken tot het niveau van benzine. Een dieselmotor is wel zuiniger in verbruik dan een benzinemotor.

Belasting. Je betaalt meer BIV en verkeersbelasting in Vlaanderen. Vanaf 2017 worden oude diesels ook niet meer toegelaten in het centrum van Antwerpen. Brussel volgt in 2018 en Gent vanaf 2020.

BENZINE

Uitstoot. Een benzinemotor stoot iets meer CO2 uit dan een dieselmotor, maar minder fijn stof en stikstofoxiden.

Aankoopprijs. Een bezineauto is goedkoper dan een diesel.

Verbruik. Duurder dan diesel, maar het prijsverschil aan de pomp moet tegen 2018 weggewerkt zijn. Verbruikt meer dan een diesel, maar is beter geschikt voor korte afstanden in de stad.

Belasting. In functie van de fiscale pk’s, een bonus/malus bepaald door de euronorm en de CO2-uitstoot.

CNG of gecomprimeerd aardgas, zoals dat waarmee we onze woningen verwarmen.

Uitstoot. Hoewel een fossiele brandstof, is CNG veel minder vervuilend qua fijn stof: tot 95% minder dan diesels. Ook qua CO2 scoort CNG merkelijk beter dan diesel en benzine. Je mag ermee in alle ondergrondse parkeergarages. Kan ook op biogas rijden. Als dat biogas wordt gerecupereerd uit afval, kan een aardgasauto dus CO2-neutraal zijn.

Aankoopprijs. Bij aankoop kost een aardgasauto gemiddeld €2.000 meer dan een benzinewagen.

Verbruik. Aardgas tanken duurt even lang als traditioneel tanken maar is 30% goedkoper dan benzine. Aardgas tanken kan op een negentigtal plekken en veel vaker in Vlaanderen dan in de rest van het land.

Belasting. In Vlaanderen betaal je tot 2020 geen verkeersbelasting en geniet je ook van een CO2-reductie op de BIV.

Actieradius. Bij de meeste modellen kan je tijdens het rijden overschakelen op benzine als je CNG-tank leeg is, want de actieradius ligt naargelang het model tussen 300 en 600km.

LPG is ook gas, maar een restproduct van de olieraffinage.

Uitstoot. Veel milieuvriendelijker dan diesel en benzine, maar iets minder dan CNG.

Aankoopprijs. Niet elke auto is geschikt om op LPG te rijden en een LPG-tank in je wagen laten installeren kost €2.000 tot €3.000.

Verbruik. In heel wat tankstations kan je LPG tanken en aan de pomp is deze brandstof nog goedkoper dan CNG.

Belasting. Je betaalt jaarlijks een LPG-toeslag naargelang het vermogen van je motor, maar je krijgt wel een CO2-reductie op de BIV, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Actieradius. Is groter dan die van een CNG-auto. Maar sommige ondergrondse parkeergarages mag je met een LPG-tank niet in.

ELEKTRISCH

Uitstoot. Een 100% elektrische wagen stoot geen CO2 en ook geen fijn stof en stikstofoxiden uit.

Aankoopprijs. Een elektrische auto is nog redelijk duur in aankoop. Voor de goedkoopste (volledig elektrische) modellen tel je momenteel nog minstens €25.000 neer.

Verbruik. Heel goedkoop in verbruik: tot minder dan de helft van een benzinewagen. De snelste oplaadpalen zorgen ervoor dat je voor 80% kan opladen in een half uur.

Belasting. In Vlaanderen betaal je geen verkeersbelasting en geen BIV en ontvang je in 2016 een zero-emissiebonus van €5.000 bij aankoop van een elektrische wagen onder de €31.000.

Actieradius. 100 tot 200km, behalve de veel duurdere Tesla die tot 400km haalt.

WATERSTOF

Uitstoot. Is eigenlijk ook een elektrische motor, maar de elektriciteit wordt geleverd door een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit. Uit de uitlaat komt enkel stoom.

Aankoopprijs. Tussen €60.000 en €80.000.

Verbruik. Je hoeft geen batterij op te laden maar je moet wel waterstof tanken. Dat is goedkoop maar momenteel telt ons land nog maar één waterstoftankstation.

Belasting. Waterstofauto’s zijn in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting.

Actieradius. Tussen 400 en 600km.

FILIP GODELAINE

Vandaag rijden er in ons land 11.000 elektrische auto’s rond, een verdrievoudiging in drie jaar tijd. Ook aardgas kent een groei en telt 2.700 auto’s.

Half mei werd het startschot gegeven voor het fast-E netwerk van snellaadpalen. De eerste staat bij Total langs de E19 in Ruisbroek. Tegen eind dit jaar moeten het er 37 zijn. Auto’s kunnen er in een halfuur tot 80% opladen.

Belgen zijn absolute koplopers in het diesel rijden. Zolang dieselwagens interessant blijven als bedrijfswagen, kiezen bedrijven voor diesel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content