Een oplossing voor elk betaal probleem

In België zijn ruim 10 miljoen bankkaarten in omloop en jaarlijks voeren we er 670 miljoen transacties mee uit. Geen wonder dat het soms eens fout loopt: uw kaart wordt geweigerd of blokkeert, ze wordt gestolen of u herinnert u de pincode niet meer. Gelukkig veroorzaakt niet elk probleem een drama!

Een recente studie van Unisys toont aan dat Belgen zich meer zorgen maken over kredietkaartfraude dan andere Europeanen. Dit onveiligheidsgevoel wordt onder meer gevoed door berichten over het illegaal kopiëren van bankkaartgegevens (skimming). Wat er zelden wordt bijverteld, is dat wij niet machteloos staan bij problemen. Een normale dosis gezond verstand én... enkele tips van Plus Magazine volstaan!

probleem Drie keer een foute code

Mijnheer Reynaers gaat geld afhalen aan de automaat van het bankkantoor in zijn straat. Verstrooid als hij is, toetst hij drie keer een verkeerde pincode in. Zijn kaart wordt onherroepelijk ingeslikt.

Verklaring Dat is de normale procedure. Op deze manier wordt vermeden dat iemand met minder goede bedoelingen onbeperkt kan proberen de pincode te achterhalen. Ook als mijnheer Reynaers zijn bankkaart zou vergeten in de gleuf van de geldautomaat, wordt ze na enkele seconden ingeslikt. Zo wordt voorkomen dat iemand die na hem bij de automaat komt zijn kaart zou gebruiken en zijn rekening plunderen.

Oplossing: Mijnheer Reynaers neemt het best contact op met zijn bankkantoor. In de meeste gevallen kunnen zij de kaart daar meteen teruggeven.

Tip. Hebt u een ingeslikte kaart teruggekregen, dan zal de bank ze laten normaliseren. U moet ze dan in een toestel aan het loket stoppen. Op het scherm verschijnt de tekst “Nieuwe code”. U tikt tweemaal een code in (dat mag eventueel een nieuwe zijn, maar ook de oude). Dan volgt de boodschap “Verrichting aanvaard”. De code is onmiddellijk van toepassing.

probleem Geen biljetten beschikbaar

Op een avond – na de sluitingstijd van de bankantoren – vraagt mevrouw Van Hoe vijf biljetten van twintig euro op aan de geldautomaat. Tot haar verbazing komt er helemaal niets uit de sleuf.

Verklaring Meestal wordt ervoor gezorgd dat de voorraad cash in de automaten volstaat. Maar het kan natuurlijk altijd eens gebeuren dat de automaat leeg is. Deze boodschap verschijnt op het scherm. Is dat niet het geval en toch krijgt u niet alle.gevraagde biljetten, dan is er misschien een technisch probleem. Dit gebeurt gelukkig zelden. Het onderhoud van de apparaten vindt bijvoorbeeld plaats op zondagnacht.

Oplossing: Als er geen cash beschikbaar is, worden de locaties van de dichtstbijzijnde automaten op het scherm vermeld. Hebt u niet alle gevraagde biljetten gekregen, verwittig dan uw bank. Deel plaats, datum en uur van de mislukte geldopname mee. Normaal zal er geen euro te veel van uw rekening gegaan zijn want de bank vergelijkt dagelijks de elektronische uitgaven (het bedrag dat u gevraagd hebt) en het aantal werkelijk verdeelde biljetten.

Tip. Zorgt de afwezigheid van cash geld voor problemen of gebeurt het al te vaak, dan kunt u contact opnemen met uw bankkantoor. U noteert de locatie van de geldautomaat, samen met het uur van de transactie en de bank stelt een onderzoek in.

probleem Kaart geweigerd

Mijnheer De Clercq wil zijn aankoop van een nieuwe boormachine betalen aan de kassa van het warenhuis maar het toestel weigert zijn kaart.

Verklaring Is het wel een kaart die door de winkel aanvaard wordt? Als de handelaar een contract heeft met de betaalkaartmaatschappij, dan hangt er een klever met het logo van die maatschappij aan de voordeur of etalage. Het is ook mogelijk dat er onvoldoende saldo op de rekening staat. Bij een debetkaart checkt het systeem dit onmiddellijk. Bij een kredietkaart is er een maandelijkse limiet. Ten slotte kan het gaan om een kaart die vervallen is.

Oplossing: Wie een winkel binnenstapt kan makkelijk checken of de juiste klever aan de deur of de etalage hangt. De maandelijkse limiet van een kredietkaart is terug te vinden op de maandelijkse uitgavenstaat. Is de kaart vervallen, dan ligt in het bankkantoor een nieuwe op de klant te wachten, of ze werd naar hem thuis gestuurd.

Tip. Via de website van Plus Magazine geeft A. Vanholsaet uit Maasmechelen de volgende tip: “Toen ik in een Madrileens restaurant wou betalen met Visa, beweerde de ober dat de betaling niet gelukt was. Er zat niets anders op dan cash te betalen. Ik ben blijven aandringen dat hij mij een bewijs gaf dat de be-taling met Visa geannuleerd was. Gelukkig, want later bleek dat het geld toch van mijn rekening gegaan was. Dankzij het annuleringsticket heb ik via mijn bank het geld terug gekregen. Ik heb er wel 3 maanden op moeten wachten. Een goede raad: vraag altijd een bewijs van annulering!”

probleem Code vergeten

Mevrouw De Maeseneir heeft haar betaalkaart al een hele tijd niet meer gebruikt en is de pincode vergeten.

Verklaring: Zonder pincode, geen geld want het is de eerste vereiste voor een veilige betaling.

Oplossing: Mevrouw De Maeseneir vraagt een nieuwe code aan bij haar bank. Ofwel moet ze in het bankkantoor haar kaart in een speciaal toestel steken, ofwel stuurt de bank de nieuwe code naar de klant thuis of naar het bankkantoor.

Tip. Wilt u uw code wijzigen, dan kan dit aan elk Bancontact/ Mister Cash- of selfbankingtoestel.

probleem Kaart verloren of gestolen

Mijnheer Verstraeten heeft overal gezocht maar vindt zijn bankkaart nergens meer terug. Is hij ze verloren? Of erger nog: is ze gestolen? Kan een eventuele dief iets met een gestolen kaart doen, of niet? Hoe dan ook, mijnheer Verstraeten maakt zich zorgen!

Verklaring: Wie bankkaarten bij zich heeft, moet volgens de wet voorzichtig zijn. Maar wat betekent dat concreet? Zo wordt een bankkaart in de auto laten liggen door sommige banken als een fout beschouwd. Als de kaart daar gestolen wordt, rekenen ze de kosten aan bij de eigenaar. Ook de pincode op een kleefbriefje aan de kaart hangen, beschouwt de bank als een nalatigheid. Als mijnheer Verstraeten echter niet nalatig is geweest en hij zijn kaart heeft laten blokkeren, dan is hij niet meer verantwoordelijk voor wat er met zijn kaart gebeurt. Stel dat er toch nog geld van zijn rekening gaat, dan zal hem dat terugbetaald worden.

Oplossing: Wie zijn kaart is kwijtgeraakt, meldt dat zo snel mogelijk aan CardStop (tel. 070 344 344). Dat kan 24 uur per dag en zeven dagen per week, ook vanuit het buitenland (00 32 70 344 344), tenminste als het om een Bancontact/Mister Cash-kaart gaat of om kredietkaarten zoals Visa of Mastercard. Bezitters van een American Expresskaart kunnen niet terecht bij CardStop, maar moeten een eigen nummer bellen bij verlies of diefstal: tel. 02 676 22 33 (Blue), 02 676 28 28 (Gold), 02 676 28 88 (Platinum), 02 676 25 25 (Business), 02 676 29 29 (Corporate).

Vanaf het ogenblik dat de betaalkaart geblokkeerd is, wordt ze onbruikbaar en draait de bank op voor eventuele kosten. De meeste banken rekenen wel een franchise aan van 150 euro.

Tips. Noteer het nummer van CardStop (of van uw American Express-kaart) als u op reis vertrekt en stop het niét bij uw kaart maar op een andere plaats. Wordt uw portefeuille gestolen, dan kunt u de kaart laten blokkeren, net als eventuele tankkaarten en zelfs cheques. Maar let op: CardStop blokkeert meteen ook de toegang tot andere betaalmiddelen zoals phonebanking, pc-banking, webbanking en sms-banking.

probleem Code gekopieerd Mevrouw Willems wil geld afhalen bij een automaat. Er staat niemand achter haar dus is ze gerust: niemand kan over haar schouder haar code lezen. Enkele dagen later blijkt echter dat er meer geld van haar rekening is gehaald dan zij heeft opgevraagd.

Verklaring: Het is mogelijk dat het intikken van de code gefilmd is, bijvoorbeeld door een gsm met ingebouwde camera die in de buurt van de geldautomaat werd opgehangen. Of dat iemand de kaartgegevens illegaal gekopieerd heeft en daar misbruik van maakt. Deze vorm van diefstal heet skimming. Daarbij worden de gegevens van een bankkaart gekopieerd door een apparaat dat door professionele dieven over de echte kaartlezer is geplaatst.

Oplossing: Ook hier is de boodschap, zo snel mogelijk tel. 070 344 344 te bellen. Het geld dat afgehaald werd vooraleer CardStop verwittigd is, wordt terugbetaald door de bank (meestal mits een franchise van 150 euro), maar uiteraard moet de gedupeerde de bank verwittigen zodra hij fraude vermoedt.

Tip. Dek steeds met uw vrije hand de cijfertoetsen af wanneer u uw code intoetst, ook als er niemand achter u staat!

probleem De bank vermoedt fraude

Mijnheer Lavrys is op vakantie in Italië. Hij betaalt zijn hotelrekening met zijn kredietkaart. Even later ziet hij in een kunstgalerij een prachtig werk hangen. Het is wel duur maar mijnheer Lavrys heeft het geld ervoor over. Hij wil met zijn kredietkaart betalen maar plots rinkelt de telefoon bij de kunsthandelaar. De kredietkaartmaatschappij uit België hangt aan de lijn!

Verklaring: De beheerder van de kredietkaart kan ervan uitgaan dat het om een potentieel verdachte transactie gaat en geen toestemming verlenen voor de betaling zolang de handelaar niet de juiste identiteit kan voorleggen. Het kan zelfs gebeuren dat mijnheer Lavrys zelf aan de lijn wordt gevraagd zodat de maatschappij kan checken dat hij het wel is die deze aankoop verricht. Dit is een routinemaatregel om hem te beschermen: er is immers sprake van een grotere verrichting dan normaal en ze gebeurt in het buitenland.

Oplossing: Kan mijnheer Lavrys enkele eenvoudige vragen beantwoorden waarop enkel hij het antwoord kan kennen (bijvoorbeeld: wat was uw vorige aankoop?), dan kan de transactie gewoon doorgaan.

probleem Kaart vervallen

Mevrouw Mertens is op reis in Frankrijk. Ze heeft echter niet gemerkt dat de geldigheidsperiode van haar kredietkaart verstreken is...

Verklaring Om veiligheidsredenen mag een kredietkaart die niet meer geldig is, niet meer gebruikt worden. Dat is evident.

Oplossing: Mevrouw Mertens had voor haar vertrek kunnen checken of haar kaart nog voldoende lang geldig was. Staat er bijvoorbeeld 06/08 op, dan is haar kaart geldig tot eind juni 2008. Deze datum heeft ze trouwens ook nodig bij betalingen via de telefoon of het internet. Het kaartnummer zelf bestaat uit 4 groepen van 4 cijfers. Op de achterzijde, in de handtekeningstrook, staat een getal van 7 cijfers. De laatste drie cijfers van deze zogenaamde CVV2-code worden vaak gevraagd als extra controle bij betalingen via de telefoon of het internet. n

Wim Annerel en Annemie Goddefroy

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content