Geen leeftijdsgrens voor een krediet

Of het gaat om een consumentenkrediet of een hypothecaire lening, de wet legt geen leeftijdsgrens op om een individu de toegang tot een krediet te ontzeggen.

Toch is leeftijd een van de (talrijke) elementen waarmee rekening gehouden wordt bij de bepaling van de toekomstige solvabiliteit van een kandidaat-kredietnemer. Voor hij een krediet toekent, maakt de kredietverlener immers een analyse van de schuldcapaciteit van de aanvrager en stelt hij een zogenaamde credit scoring op, een financiële score die bepaalt of iemand al dan niet toegang zal krijgen tot een of andere kredietvorm.

“Elke financiële instelling heeft haar eigen politiek bij het toekennen van een krediet maar uiteraard moet de wet worden nageleefd, die stelt dat de kredietverstrekker de solvabiliteit van zijn cliënt moet onderzoeken en dat hij alleen een krediet mag toekennen als hij van mening is dat deze persoon werkelijk in staat zal zijn om de lening terug te betalen”, verduidelijkt Alain Sénécal, advisieur bij de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Ontvangt hij een kredietaanvraag, dan moet de kredietverstrekker de centrale van de Nationale Bank raadplegen, die hem informeert over eventuele betalingsproblemen die de aanvrager in het verleden had en zijn andere lopende kredieten.

De wetteksten bevatten een expliciet verbod op elke publiciteit die de consument ertoe zou aanzetten om een krediet aan te gaan terwijl hij zijn schulden niet meer kan overzien, of die verkeerdelijk zou wijzen op het gemak of de snelheid waarmee een krediet kan worden verkregen. Kortom, een lening toestaan aan personen die zo’n krediet moeilijk zouden kunnen terugbetalen, is voortaan minder eenvoudig.

Sommige kredietverstrekkers eisen maximale waarborgen, terwijl andere minder grondig te werk gaan. Maar let op: banken die minder streng zijn bij het toekennen van kredieten, eisen vaak heel wat hogere rentevoeten.

Een goede raad Blijf redelijk bij elke kredietaanvraag. Uw leeftijd en uw terugbetalingscapaciteit moeten in verhouding staan tot het bedrag van het aangevraagde krediet en de duur van de terugbetalingsperiode. Ter ondersteuning van een aanvraag û en om uw bankier gerust te stellen – staat het u uiteraard vrij om hem te wijzen op een roerend vermogen dat u eventueel zou bezitten. ôOudere mensen klagen wel eens dat zij worden gediscrimineerd bij de toekenning van kredieten. Men moet echter ook het standpunt van de kredietverstrekker begrijpen en realistisch blijven in deze zaken: hoe ouder de aanvrager is en hoe groter het risico op ziekte of overlijden wordt, hoe groter ook de kans op eventuele problemen met de terugbetaling”, stelt Alain Sénécal vast.

De onderschrijving van een schuldsaldoverzekering, die het saldo van de lening terugbetaalt bij een overlijden van de kredietnemer, is dan ook vaak een absolute voorwaarde bij de toekenning, vooral wanneer de aanvrager wat ouder is. Er bestaan ook verzekeringen tegen inkomensverlies.

Philippe Tomberg en Jocelyne Minet

Vandaag al een stukje van je levensverzekering opsouperen, is voordelig. Aan uw reserves en winstdeelnemingen wordt niet geraakt!

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content