“Hoe raak ik verlost van een borgstelling?”

“In 1992 ging de eenmanszaak van mijn ex-man failliet. Ik stond borg voor het kaskrediet van de bank en de leasing van de vrachtwagen. De faling is nog steeds niet uitgesproken omwille van een affaire met valse facturen. Er is echter een nieuwe wet waardoor de borgen bevrijd kunnen worden. Ik heb een aanvraag ingediend via mijn advocaat. Ik sta al 13 jaar met mijn rug tegen de muur, durf niets op mijn naam te bezitten en woon nog steeds bij mijn ouders. Raak ik van de borg af als de faling niet afgesloten is? Kan ik na die bevrijding nog wel iets bezitten op mijn naam? Hoelang ga ik op de bevrijding moeten wachten? En bestaat het risico dat ook mijn ouders aangesproken worden?”

Zolang het faillissement niet afgesloten is, zullen de schuldeisers niets tegen u ondernemen. Eens het vonnis van faling uitgesproken, kunt u geheel of gedeeltelijk bevrijd worden. Door de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de faillissementswet, worden de effecten van de kosteloze persoonlijke borgstelling opgeschort vanaf het vonnis van faillissement tot aan de afsluiting ervan. In uw geval gaat het om een lopend faillissement dat nu nog niet afgesloten is. De schuldeiser die geniet van uw persoonlijke kosteloze borgstelling (meestal een bank) moest binnen de drie maand na de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2005 (d.w.z. binnen de 3 maand na 7/8/05, of vóór 7 november 2005) een bijkomende verklaring neerleggen met vermelding van uw naam, voornaam en adres. Deed hij dat niet, dan was u op dat moment al bevrijd. De curator diende u als ‘persoonlijke zekersteller’ op de hoogte te brengen van de te volgen procedure vóór 7 december 2005. U moest op de griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen waarin u bevestigt dat uw verbintenis niet in verhouding met uw inkomsten of patrimonium is. De rechtbank zal zich over al deze gevallen uitgesproken hebben vóór 7 februari 2006. Op het ogenblik dat deze brief verschijnt, kent u de beslissing dus al.

Tenzij u uw onvermogen frauduleus organiseerde, zal de rechtbank u geheel of gedeeltelijk bevrijden van de kosteloze persoonlijke zekerstelling voor de gefailleerde. Die bevrijding is definitief. Uw ouders blijven volledig buiten schot voor de borgstelling. Vermits de uitvoering van de borgstelling in ieder geval opgeschort is, zal geen enkele schuldeiser een gerechtsdeurwaarder op uw adres afsturen. Hoelang de afwikkeling van de faling kan duren, kan alleen de curator inschatten. Zolang het faillissement niet afgesloten is, moet u er rekening mee houden dat u niet helemaal bevrijd wordt, en dat er dus een gedeelte ten uwen laste zou kunnen blijven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content