JOHAN ADRIAENS Estate planner © G.F.

Krijg ik als naakte eigenaar ook een renovatiepremie?

In Plus Magazine van mei staan de voorwaarden opgesomd voor een renovatiepremie. Mijn ouders hebben mij de naakte eigendom van hun huis aan zee geschonken. Kan ik als naakte eigenaar zo’n premie aanvragen?

Neen. Om recht te hebben op de nieuwe Vlaamse renovatiepremie moet je een zakelijk recht hebben op een woning van minstens 30 jaar oud, gelegen in het Vlaams gewest. Een zakelijk recht kan zijn: een eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfpacht, opstal. Ook de naakte eigendom is een zakelijk recht, maar geeft je geen recht om de woning te bewonen. Om in aanmerking te komen voor de oude renovatiepremies (tot februari 2019), kon je als naakte eigenaar een recht van bewoning vragen aan de vruchtgebruiker en dit laten vastleggen in een notariële akte. Op die manier kon je dan wel in aanmerking komen voor deze premies. Maar nu de nieuwe Vlaamse renovatiepremie geldt, is de naakte eigendom expliciet uitgesloten. Inwonende kinderen worden niet langer als medeaanvrager van de premie beschouwd als ze na het overlijden van één van beide ouders als erfgenaam automatisch en ongevraagd een deel naakte eigendom hebben verkregen.

JAN ROODHOOFT Advocaat
JAN ROODHOOFT Advocaat© BENNY DE GROVE

Mag ik mijn huurder verbieden een hond te houden?

Ik ben eigenaar van een huis dat ik verhuur. Mijn huurder wil een hond, maar ik zie dat niet zitten. In de huurovereenkomst staat trouwens een bepaling die het houden van huisdieren verbiedt. Kan ik mij daarop baseren om te zeggen dat hij geen hond mag houden?

Je kan je inderdaad proberen te beroepen op de bepaling in het huurcontract. Alleen moet je weten dat, als je huurder zich daar niet aan houdt, de kans groot is dat de rechtbank zal oordelen dat deze clausule ongeldig is. Heel wat rechters vinden namelijk zo’n verbod strijdig met het recht op de eerbiediging van het privéleven van de huurder.

Toch betekent het standpunt dat de meeste rechters innemen niet dat elk verbod om huisdieren te houden als ongeldig wordt bestempeld. Indien je bijvoorbeeld wijst op het feit dat je huis, omwille van de luxematerialen die bij de afwerking werden gebruikt, onverenigbaar is met het houden van een hond, blijft de bepaling mogelijk wel overeind. Hetzelfde geldt voor een klein appartement of een studio waar een groter huisdier niet past. Bovendien mag jouw huurder niet om het even welk huisdier houden. Zo mag hij geen huisdier houden dat dag en nacht blaft en burenhinder veroorzaakt.

Weet ook dat als het huisdier van je huurder schade veroorzaakt aan je pand, je kan vragen dat hij/zij deze schade vergoedt. Het is dan wel belangrijk dat je over een omstandige en tegensprekelijke plaatsbeschrijving beschikt, zodat je de schade kan aantonen.

Waarom krijg ik maar een stukje solidariteitsbijdrage terug?

Sinds de hervorming van het systeem betaal ik geen solidariteitsbijdrage meer op mijn pensioen. Maar van de 36 euro bijdrage die ik vroeger betaalde komt er maar 12 euro netto bij mijn pensioen. Hoe kan dat?

Je betaalt die solidariteitsbijdrage op je pensioen als je boven een bepaalde drempel uitkomt. Het bedrag van je groepsverzekering wordt omgezet in een fictieve rente en telt mee om te bepalen of je de drempel bereikt waarboven je effectief de bijdrage moet betalen. Maar je betaalt ze niet op die fictieve rente, enkel op je wettelijk pensioen.

Sinds 1 maart 2019 zijn de drempelbedragen verhoogd, waardoor voor heel wat gepensioneerden de solidariteitsbijdrage is gedaald of zelfs weggevallen. Op het brutopensioen worden eerst twee inhoudingen gedaan: de bijdrage voor de ziekteverzekering en de solidariteitsbijdrage. Zo bekom je het bruto belastbaar bedrag waarop de bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. De schalen van de bedrijfsvoorheffing verspringen telkens met 15 euro. Omdat de solidariteitsbijdrage daalt of volledig wegvalt, verhoogt het bruto belastbaar pensioenbedrag. Daardoor kan je in een volgende schaal met een hogere voorheffing terecht komen. De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belastingen die uiteindelijk definitief worden berekend bij de afrekening van de personenbelasting.

Mogen we de echte waarde van de inboedel vermelden?

Onze moeder is onlangs overleden. In de aangifte van nalatenschap moeten wij niet alleen de waarde van de inboedel invullen, maar ook voor hoeveel de inboedel verzekerd is. In het contract is de verzekerde waarde 100.000 euro, maar de inboedel is nauwelijks iets waard. Wat nu?

Bij een overlijden moet je niet alleen de activa en passiva invullen in de aangifte van nalatenschap. Je moet ook de verzekering(en) voor lichamelijke roerende goederen, die verzekerd waren tegen brand en diefstal, in de aangifte vermelden. In de praktijk moet je dus de woningverzekering aangeven die de inboedel verzekerde, alsook de verzekerde waarde. Net als in jullie concrete geval, stellen we in de praktijk vaak vast dat een inboedel, die voor 100.000 euro verzekerd is, eigenlijk nog nauwelijks iets waard is.

Maar mag je dan in de aangifte van nalatenschap zetten dat de inboedel voor 100.000 euro verzekerd was, terwijl je bij de activa in de aangifte die boedel op pakweg 5.000 euro schat? Voor gewone inboedels – dus zonder specifieke of extra hoge inboedelverzekering – wordt doorgaans een waarde aanvaard tussen 5% en 10% van de verzekerde waarde. De inboedel van bejaarde personen kan je vaak zelfs voor nog minder aangeven of je kan in de aangifte zelfs ‘zonder waarde’ vermelden. Zorg wel best voor een bewijs – bijvoorbeeld de kringloopwinkel of een opkoper – of neem foto’s van de inboedel.

Krijg ik als naakte eigenaar ook een renovatiepremie?

Juridisch advies

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen

huren en wonen

erven en schenken

successierechten

echtscheiding

sociale zaken

consumentenbelangen

CONTACTEER ONZE JURISERVICE!

TELEFONISCH

Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt 0,15 euro / 20 sec. LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK

Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50, bus 10 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

BENOÎT MALEVÉ Advocaat
BENOÎT MALEVÉ Advocaat© BENNY DE GROVE
GAUTHIER POLET Advocaat
GAUTHIER POLET Advocaat© BENNY DE GROVE
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content