Lezersforum

Beste lezers, deze rubriek is er voor u! Wilt u uw mening over gelijk welk onderwerp meedelen? Schrijf, fax of mail naar: Plus Magazine-Lezersforum, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel. Fax: 02 702 46 02, e-mail: redactie@plusmagazine.be. Anonieme brieven of mails worden nooit opgenomen. De redactie behoudt zich ook het recht voor lezersbrieven in te korten.

Pensioensparen en het pensioen

De brief van lezer Pierre Vandewouer in het Lezersforum van vorige maand heeft verwarring gezaaid bij nogal wat lezers. Wordt er nu al een solidariteitsbijdrage afgetrokken van het pensioen enkel en alleen omdat u aan pensioensparen hebt gedaan? Het antwoord is neen! Ook de makelaars Max Bernaert uit Lauwe en Dirk Hosten (via e-mail), en A. Erregeerts uit Maaseik vroegen om verduidelijking.

Annemie Goddefroy, onze juridische redactrice, zet de puntjes op de i.

Bij alle gepensioneerden met een pensioen boven een bepaalde grens wordt maandelijks een solidariteitsbijdrage van het pensioen afgetrokken. Deze inkomensgrens bedraagt momenteel euro 1139,04 voor een gepensioneerde zonder gezinslast en euro 1423,08 voor iemand met gezinslast.

Om te weten of u deze inkomensgrens overschrijdt of niet, moet u drie inkomensbronnen samentellen: uw wettelijk pensioen, uw extralegaal pensioen (groepsverzekering, pensioenfondsen) en in kapitaal betaalde voordelen.

Het individuele pensioensparen (het pensioensparen waarvoor u persoonlijk een contract hebt afgesloten met een bank of verzekeraar) wordt NIET meegerekend om uw inkomensgrens te bepalen. En van de opbrengst van het pensioensparen wordt géén solidariteitsbijdrage afgetrokken.

Op het bedrag van het individuele pensioensparen wordt wél één enkele keer een belasting geheven, namelijk op uw zestigste. Dit heeft verder geen invloed op uw pensioen.

Eerherstel voor kauwen!

Mag ik nog even terugkomen op het verdwijnen van kleine vogels in onze tuin. Het is fout de kauw op te zadelen met de schuld daarvoor. Kauwen zijn vooral veldvogels. Je ziet ze daarom vaak op akkers in min of meer grote groepjes naar voedsel zoeken. Ik heb nog nooit een kauw gezien die langs een heg trippelt op zoek naar nesten, wel eksters en Vlaamse gaaien. Toch zijn ook zij niet de grote schuldigen van de achteruitgang van het bestand aan kleine vogels, maar wel het gebruik van insecticides en pesticides, en onze vervuilde waterlopen. Als we aan deze oorzaken niets doen, dan zien we over enkele decennia geen enkele ’tuinfluiter’ meer, klein of groot.

Zonder auto

Twee jaar geleden kondigde mijn man (nu 83) aan dat hij onze auto, nochtans zijn lieveling, wilde verkopen. Zijn motivatie: “Als er een jongere met mij een ongeluk zou veroorzaken, dan zullen ze mij als oude man de schuld geven en krijg ik misschien geen verzekering meer. Dat zou ik niet kunnen verkroppen”. Schoorvoetend gaf ik hem gelijk. Maar als we nu van de trein stappen en in het station de trappen op- en afrennen om aan de overkant nog op tijd de lijnbus naar onze eindbestemming te halen, dan hebben we toch twijfels bij de juistheid van onze beslissing. Vooral wanneer de buschauffeur onze stopsignalen negeert en vóór onze neus gas geeft.

Altijd pijn

Onder de titel ‘Help me a.u.b. ‘ ontving de redactie een vraag om advies van een lezer(es) met een ernstig gebitsprobleem. De lezer(es) vermeldde echter nergens een naam of adres. Kan hij/zij contact opnemen met de redactie? Bel, mail of schrijf ons snel. Misschien kunnen we u helpen!

A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content