© GETTY IMAGES

Moet ik een langere leveringstermijn aanvaarden?

Enkele maanden geleden bestelde ik een nieuwe auto bij een merkgarage. De bestelbon vermeldde een leveringstermijn van twee maanden. Intussen kreeg ik een brief dat deze leveringstermijn verlengd wordt. Moet ik dat zomaar aanvaarden?

De wet bevat specifieke regels over de verkoop van nieuwe auto’s. Zo moet de verkoper op de bestelbon de juiste leveringstermijn vermelden. Als die termijn niet wordt gehaald, moet de verkoper je daarvan via een aangetekende brief op de hoogte brengen. Hij kan een bijkomende leveringstermijn vermelden die niet langer mag zijn dan 25% van de oorspronkelijk afgesproken termijn. Je kan daar niets tegen beginnen en je moet aanvaarden dat je auto uiteindelijk later zal worden geleverd.

Als de verkoper zich echter evenmin aan deze verlengde termijn houdt, dan heb je het recht om de overeenkomst te verbreken (tenzij er sprake is van overmacht). Dat doe je door de verkoper een aangetekende brief te sturen. Hij moet je in dat geval het voorschot dat je al hebt betaald binnen de acht dagen terugbetalen. Als je hierdoor ook effectief schade lijdt, kan je ook die schade verhalen op de verkoper. Als de leveringstermijn langer uitvalt en de verkoper je helemaal geen nieuwe leveringstermijn meedeelt, gelden dezelfde regels.

Kan ik zelfstandige in bijberoep worden?

Ik ben 58 jaar en werk al 26 jaar voor hetzelfde bedrijf, de laatste drie jaar halftijds. Ik zag onlangs een interessante vacature, maar dan zou ik het statuut van zelfstandige in bijberoep moeten nemen. Kan ik dat combineren? Staat er een maximum op wat ik mag verdienen?

Als je minstens halftijds werkt als werknemer of ambtenaar kan je zelfstandige in bijberoep worden. In het onderwijs gelden andere voorwaarden. Je kan ook zelfstandige in bijberoep worden als je een vervangingsinkomen krijgt waarmee je een pensioen opbouwt. Net als alle zelfstandigen heb je een ondernemingsnummer nodig en moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Informeer ook of je een attest van beroepskennis nodig hebt. Maar een attest bedrijfsbeheer heb je sinds 1 september niet meer nodig. Als zelfstandige in bijberoep behoud je de voordelen van de sociale zekerheid via je hoofdactiviteit. Je betaalt wel sociale bijdragen, maar die liggen lager dan voor een zelfstandige in hoofdberoep. Die bijdragen zullen echter je pensioen niet verhogen. Het maakt niet uit hoeveel je verdient met je zelfstandige activiteit en evenmin wat je inkomsten als werknemer zijn.

Hoe moeten we de erfenis van onze broer weigeren?

Mijn broer is overleden. Hij had geen partner of kinderen. Mijn zus en ik zijn de enige erfgenamen. Omdat we vrezen dat zijn erfenis meer schulden bevat dan goederen, zouden we de erfenis willen weigeren. Moeten we daarvoor naar een notaris?

Een erfenis kan je aanvaarden, weigeren of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. In dat laatste geval wordt er eerst een inventaris van de goederen en de schulden gemaakt, zodat de erfgenamen weloverwogen een keuze kunnen maken. Maar ook een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving is een aanvaarding. Je kan de erfenis dus niet meer weigeren. In 2017 is de wet veranderd. Sindsdien moet je inderdaad naar de notaris om een erfenis te weigeren of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Vroeger kon je dat ook doen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Let wel op dat jullie niets doen waaruit een stilzwijgende aanvaarding zou kunnen blijken, zoals bijvoorbeeld al het huis van jullie broer leegmaken. Want in dat geval geldt het vermoeden dat je de erfenis aanvaardt, ook al zijn er veel schulden.

Wie erft de andere goederen bij wettelijk samenwonen?

Wij wonen wettelijk samen. Mijn partner erft dus het vruchtgebruik op onze gezinswoning en op de inboedel. Maar wat gebeurt er met de rest? Maakt het uit of er kinderen zijn of niet?

Wettelijk samenwonenden erven van elkaar automatisch het vruchtgebruik op de gezinswoning en op de inboedel. Maar daar blijft het bij. Het speelt geen rol of er kinderen zijn of niet. Het nieuwe erfrecht dat op 1 september in werking trad, verandert daar niets aan. De blote eigendom van de gezinswoning en van de inboedel, alsook de andere bezittingen gaan dus naar jouw andere erfgenamen. Als je geen kinderen hebt, zijn dat jouw ouders en/of jouw broers en zussen. Je mag dit beperkte erfrecht wel uitbreiden door een testament te maken. Als er kinderen zijn moet je dan wel rekening houden met hun reserve of voorbehouden deel. Dat bedraagt sinds 1 september de helft van de erfenis, voor alle kinderen samen. Voor alle duidelijkheid: dit automatische erfrecht geldt enkel voor wettelijk samenwonenden, zij die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring hebben afgelegd. Feitelijk samenwonenden erven niet automatisch van elkaar. Zij moeten dus nog altijd een testament maken om iets van mekaar te erven. Weet ook dat het erfrecht voor de wettelijk samenwonende partner geen reservatair erfrecht is. De ene partner kan dus een testament maken waarin hij zijn volledige erfenis – met inbegrip van de gezinswoning – aan iemand anders geeft. Wettelijk samenwonende partners kunnen elkaar dus onterven, terwijl dat bij gehuwden niet zomaar kan.

Juridisch advies, exclusief voor abonnees

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen, huren en wonen, erven en schenken, successierechten, echtscheiding, sociale zaken, consumentenbelangen

Contacteer onze Juriservice

TELEFONISCH. Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt 0,15 euro per 20 seconden.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK. Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Johan Adriaens, estate planner
Johan Adriaens, estate planner© G.F.
Jan Roodhooft, advocaat
Jan Roodhooft, advocaat© GENNY DE GROVE
Benoît Malevé, advocaat
Benoît Malevé, advocaat© BENNY DE GROVE
Gauthier Polet, advocaat
Gauthier Polet, advocaat© GENNY DE GROVE
Marie-France Lefebvre, advocaat
Marie-France Lefebvre, advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content