Niet tevreden, geld terug

Bij een aankoop via het internet kunt u de verkoper niet in de ogen kijken. Dat hoeft echter geen probleem te zijn als u enkele voorzorgen neemt. En loopt het toch mis, dan kunt u nog terugvallen op uw rechten als consument!

In 2010 kreeg de Federale Overheidsdienst Economie dubbel zoveel klachten over misbruiken bij aankopen via het internet dan het jaar voordien. De meeste problemen betroffen betaalde producten die nooit werden geleverd. Wat kunt u doen?

De spelregels verschillen naargelang u iets koopt van een onderneming dan wel van een particulier.

U koopt van een onderneming

Om te beginnen moet de verkoper datgene wat u bestelde leveren tegen de aangegeven prijs. Hij mag de prijs niet eenzijdig aanpassen, door bijv. te stellen dat zijn eigen aankoopprijs of de fabricageprijs gestegen is. Maar ook op het vlak van de levering hebt u uw rechten!

Het principe: levering binnen de 30 dagen. De professionele internetverkoper is verplicht de bestelling uit te voeren binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag na het plaatsen van de bestelling. Dit, tenzij u met de verkoper een andere (langere) termijn hebt afgesproken.

WEETJE De verkoper kan niet eenzijdig een langere termijn vastleggen. U moet het daar altijd mee eens zijn.

Probleem 1:

Niet geleverd binnen de 30 dagen. In dat geval hebt u als consument het recht de overeenkomst met de verkoper te ontbinden. Hiervoor volstaat een brief naar de verkoper. Om discussies te vermijden verstuurt u die brief het best aangetekend. Let op: om tot zulke ontbinding te kunnen overgaan, is wel vereist dat het bedrijf op dat ogenblik het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog niet is begonnen met de verstrekking van de bestelde dienst.

Indien u bewijsbare schade leed door de laattijdige levering kunt u bovendien een schadevergoeding vragen en het bedijf moet binnen de 30 dagen alle bedragen terugbetalen die u eventueel al gestort hebt. Omgekeerd kan het bedrijf geen schadevergoeding van u eisen omdat u de overeenkomst ontbindt.

Probleem 2:

Wel geleverd, niet tevreden. Het gebeurt dat een product niet beantwoordt aan uw verwachtingen. Het ziet er heel anders uit dan op het internet of het werkt niet zoals men dit heeft voorgesteld. Of misschien hebt u zich gewoon bedacht (“Bij nader inzien heb ik dit helemaal niet nodig”).

In al deze gevallen beschikt u in principe over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst te herroepen. In principe, want er zijn goederen en diensten waarvoor deze mogelijkheid van herroeping niet geldt (zie kaderstuk p. 67).

Als u herroept, hoeft u geen reden te vermelden en evenmin een schadevergoeding te betalen. Integendeel, de verkoper moet u wat u al betaalde terugbetalen binnen de 30 dagen na de herroeping. Om discussies te vermijden, herroept u het best aangetekend.

Voor de levering van goederen gaat de termijn om te herroepen in, de dag na de levering. Gaat het om diensten dan gaat de termijn in, de dag na het afsluiten van de overeenkomst. Komt de verkoper of dienstverlener te kort aan de informatieverplichtingen die hij op grond van de wet heeft (hij moet u de naam en het adres van de onderneming meedelen, de geldigheidsduur van de prijs,...), dan begint de termijn van 14 dagen pas te lopen de dag nadat de verkoper alsnog aan die verplichtingen voldoet. Voldoet hij nooit aan die verplichtingen dan is de herroepingstermijn 3 maanden.

Probleem 3:

Fraude of oplichting. Koopt u via het internet bij een professionele verkoper en u wordt opgelicht, dan kunt u een klacht neerleggen:

n via www.ecops.be, het Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik, of bij de politiediensten.

n bij de dienst Controle en bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (de economische inspectie). NG III, 3de verdieping, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, tel. 02 277 54 84 of via e-mail:

eco.inspec.fo@economie.fgov.be

U koopt van een particulier

Koopt u iets van een particulier, dan gelden de voorgaande regels niet. Wat kunt u in dit geval doen om het risico zo klein mogelijk te maken?

Voorzorg 1:

Controleer de verkoper (of de tussenpersoon). Kijk na of de verkoper zijn volledige naam, telefoonnummer en adres vermeldt (bij voorkeur in België). Via www.infobel.com kunt u het telefoonnummer controleren, tenzij het om een privénummer gaat. Soms stelt de verkoper de tussenkomst van een zogenaamde escrow service voor. Dit is een derde persoon die de uitvoering van de levering garandeert. U kunt dan het best eerst via het internet zoeken naar referenties van deze dienst. Als de reputatie van deze service niet goed is, gaat u beter niet op de transactie in.

Voorzorg 2:

Probeer met de verkoper af te spreken dat u betaalt bij levering (of dat u het voorwerp bij hem komt oppikken). Niet iedere verkoper zal dat willen maar het voordeel is dat u de goederen kunt controleren voor u be- taalt.

Reactie 1:

Naar de rechter. Loopt het uiteindelijk toch nog fout, dan moet u voor de ontbinding van de koopovereenkomst met een particulier naar de rechtbank stappen. U kunt dan een schadevergoeding en/of uw geld terugvragen.

Reactie 2:

Een s trafklacht. Het kan gebeuren dat u te maken hebt met een fraudeur. Bijvoorbeeld wanneer de verkoper na de betaling (maar voor de levering) met de noorderzon verdwijnt. In dat geval kunt u een strafrechtelijke klacht neerleggen via de website www.ecops.be.

Meer info: www.infoshopping.be is dé Belgische portaalsite over eerlijke praktijken en e-commerce. Hij illustreert alle stappen van de onlineverkoop (bij professionele verkopers) en vermeldt uw rechten en plichten. Met een quiz kunt u uw kennis testen.

Jan Roodhooft, advocaat

Duitse webwinkels scoren het slechtst, België staat op de 6de plaats

(Bron: Europees Centrum voor de Consument)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content