Starten met vrijwilligerswerk

De vrijwilliger nieuwe stijl is mondig, stelt hoge eisen, wil plezier beleven aan zijn inzet en zapt zonder gewetensproblemen van de ene naar de andere organisatie.

Hoeveel mensen in ons land vrijwilligerswerk doen is niet bekend, maar het zijn er héél veel. Zonder al deze werkers in de schaduw zouden vele sectoren, diensten en organisaties gaan sputteren of gewoon stilvallen. Heel wat musea bijv. draaien dag in, dag uit op vrijwilligers.

Niet alleen uit altruïsme

Nu worden al die instellingen en organisaties ook nog eens geconfronteerd met de nieuwe vrijwilligers. Vandaag vormt altruïsme niet meer de enige beweeg- reden. De nieuwe vrijwilligers kiezen voor een engagement vanuit hun eigen situatie, hun eigen interesses en hun eigen agenda. Ze willen zelf plezier, persoonlijke verrijking en leuke sociale contacten uit hun inzet puren. Ze kiezen bewust uit een breed palet organisaties en aarzelen niet om van de ene organisatie naar de andere te zappen, als het werk hen niet bevredigt. In plaats van onvoorwaardelijk trouwe helpers zijn de nieuwe vrijwilligers voor de organisaties klanten geworden. Die organisaties moeten dan ook een interessant product kunnen aanbieden, zonder hun eigen doelstelling te verloochenen.

Waardering kost niet veel

Resultaat: de organisaties moeten vandaag hun vrijwilligers klantvriendelijker behandelen om ze te krijgen en te houden. “Vergeet ook niet dat de concurrentie van het vrijetijdsaanbod enorm is geworden”, zegt Eva Hambach, coördinator van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. “Organisaties die geen energie of tijd willen of kunnen besteden aan het management, de opleiding en de waardering van hun vrijwilligers, ondervinden in toenemende mate moeite om mensen te vinden. Waar een minimum aan omkadering ontbreekt, zullen vrijwilligers het eerst afhaken of snel teleurgesteld raken. De omkadering en waardering van vrijwilligers hoeven niet veel te kosten, als je als organisatie maar creatief bent. Het belangrijkste blijft dat de vrijwilliger het gevoel krijgt dat hij gewaardeerd wordt.

Sommige organisaties investeren stevig in bijscholing, andere niet. Het is zeker niet fout wanneer organisaties inzake vooropleiding eisen stellen aan kandidaat-vrijwilligers. Voor sommige kandidaten is dat zelfs een punt van aantrekking. Maar als een organisatie de lat zo hoog legt dat enthousiaste mensen zonder vooropleiding niet meer aan de bak kunnen komen, dan zijn we verkeerd bezig. Opleiding en bijscholing blijven dan ook een must voor elke organisatie die met vrijwilligers werkt”. n

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content