Wat mevrouw moet weten over meneer

n Mannen besteden gemiddeld 17 minuten aan het voorspel.

Prof. Zdanowicz: “Dat is kort. Uit de enquête die in 2004 op Zenith werd uitgevoerd bleek dat vrouwen ook veel meer begrip hebben voor seksualiteit zonder coïtus, terwijl voor mannen de relatie seks-coïtus veel belangrijker is. Toch zien we dat jonggepensioneerden meer tijd besteden aan het voorspel dan oudere mannen. Er wordt stilaan meer tijd uitgetrokken om elkaar ook aandacht, tederheid en liefkozingen te schenken. Uit de antwoorden blijkt eveneens dat mannen met de leeftijd romantischer worden.”

n 45 % van de mannen heeft al te kampen gehad met seksuele problemen.

Prof. Zdanowicz: “Interessant hierbij is dat de oorzaak van deze problemen vooral toegeschreven werd aan de leeftijd (gemiddeld door 47 %), gevolgd door stress (37 %), relatieproblemen (25 %) en depressie (24 %). Dit terwijl urologen toch altijd de nadruk leggen op fysieke problemen zoals hypertensie, diabetes en hart- en vaatziekten.”

n 61 % van de mannen die nog geen seksuele problemen hebben ervaren is van oordeel dat de partner de meest geschikte persoon is om erover te praten. Bij de mannen die al seksuele problemen hebben gehad, daalt dit percentage tot 56 %. Op de tweede plaats komt de arts en daarbij geniet de huisarts (36 %) de voorkeur op de specialist (14 %).

“Dat is goed nieuws”, zegt professor Reynaert. “Bij seksuele problemen is het belangrijk om erover te praten met je partner. Dat voorkomt dat de vrouw de onzekerheid van de man fout gaat interpreteren en zich allerlei dingen gaat inbeelden. Dat hij haar niet meer aantrekkelijk vindt bijvoorbeeld, of dat hij een minnares heeft. Bovendien is een gedeeld probleem altijd makkelijker om te dragen. Dan kun je samen naar oplossingen zoeken. Toch zie je dat praten toch moeilijk blijft. Dat blijkt uit de EDES-enquête die ook zeer recent werd uitgevoerd door Vitalis.”

Prof. Zdanowicz: “Dat is verklaarbaar door het feit dat een man erectieproblemen ervaart als falen. Hij is er immers van overtuigd dat het geluk van het koppel ook afhangt van hun seksuele geluk. Bijgevolg wil hij zijn falen niet meteen tonen aan de persoon van wie hij houdt.”

Prof. Reynaert: “Wat problemen betreft doe je er inderdaad beter aan met je partner te praten, maar dat wil niet zeggen dat je binnen een gezonde seksuele relatie altijd àlles aan elkaar moet vertellen. Het mysterieuze, het onbekende kan een relatie spannend en boeiend houden.”

n Er verloopt gemiddeld twee jaar tussen de eerste klachten en het ogenblik waarop erectieproblemen aangepakt worden.

Prof. Zdanowicz: “Je moet seksuele problemen niet dramatiseren. Iedereen heeft wel eens een panne. Maar als het probleem zich herhaalt, is het belangrijk een arts om raad te vragen vooraleer het ernstig wordt. Dat vergroot de kans op succes van een behandeling. Bovendien zullen angst en twijfel de problemen alleen maar vergroten zodat je in een vicieuze cirkel kunt belanden. Stress heeft een invloed op het fysiologische proces dat aan de basis ligt van erectiestoornissen. Ook bij psychosomatische oorzaken kan medicatie bijgevolg nuttig zijn. En we mogen niet vergeten dat erectiestoornissen op een ernstig onderliggend fysiek probleem kunnen wijzen. ”

Prof. Reynaert: “Maar het is ook belangrijk dat artsen openstaan voor seksuele problemen, dat ze er tijd voor willen uittrekken en een oplossing zoeken. Eigenlijk moet de vraag naar seksuele problemen steeds op een delicate manier gesteld worden: ook bij depressie, slapeloosheid en tal van andere, vooral chronische problemen. En als een patiënt zijn moed bijeen heeft geraapt om er met zijn arts over te praten, dan mag deze er zich niet snel vanaf maken. Ik kan begrijpen dat een huisarts dit probleem niet meteen kan oplossen als zijn wachtzaal vol grieplijders zit. Seksuele problemen los je trouwens nooit in één raadpleging op. Maar hij moet wel meteen een afspraak maken voor een volgend gesprek waarin de problemen ten gronde zullen besproken worden. Naar de patiënten toe zou ik zeggen: laat u niet afschepen. Als u het gevoel hebt dat er onvoldoende naar u geluisterd wordt of dat u geen afdoende oplossing hebt gekregen voor uw probleem, aarzel dan niet om uw arts er opnieuw over aan te spreken.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content