© BELGA

Wegcode: niet correct ritsen kan je 55 euro kosten

Ritsen in het verkeer leidt nog al te vaak tot frustraties. Hoe dat komt? De ene kent de regels niet, de andere maakt er misbruik van.

“Ritsen, dat is pas een bron van frustratie!” zucht Frank. “Die regel wordt verondersteld het verkeer vlotter te laten verlopen, maar sommige automobilisten denken dat ze overal tussen mogen. Ze komen in volle vaart aangereden en wringen er zich dan vooraan tussen, zonder zich te bekommeren om de andere weggebruikers die in de file staan.” Frank is één van die duizenden automobilisten die elke dag het fileleed moeten trotseren.

Tot aan de wegversmalling

Het ritsprincipe moet je toepassen als een rijstrook onderbroken wordt en je bijvoorbeeld plots van drie naar twee rijstroken moet. Het principe is al sinds 2014 opgenomen in de wegcode, dus automobilisten zijn verplicht het toe te passen waar het moet. “Akkoord. Maar vaak laat je er één auto tussen of daar komt er een tweede drummen zodat je die er ook wel moet tussen laten”, ergert Carine zich en ze spreekt uit ervaring. “Omgekeerd zijn er ook van die automobilisten die tegen de bumper van hun voorligger kleven om er vooral niemand tussen te moeten laten. Die denken zeker dat ze in de rij staan bij de supermarkt. Wat ik me afvraag: wie is er eigenlijk in fout in deze twee gevallen?”

“De bestuurder die weigert om er een andere auto tussen te laten is in fout, zelfs al blijft hij netjes op zijn rijstrook rijden en is het de andere bestuurder die van rijstrook moet veranderen”, vertelt Benoit Godart van Vias. “Bij het toepassen van het ritsprincipe voer je geen manoeuvre uit als je van rijstrook verandert. De bestuurder moet op zijn rijstrook blijven rijden tot aan de wegversmalling. De wegcode (artikel 12 bis) preciseert verder duidelijk dat het moet gaan om ‘sterk vertraagd verkeer’: “De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook, moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder”. Drie begrippen zijn hier belangrijk: ‘versmalling’, ‘sterk vertraagd verkeer’ en ‘beurtelings’.

Wat de wegcode niet preciseert, is de snelheid waarmee je mag ritsen. En hoe bewijs je als bestuurder op de vrije rijstrook dat je wel degelijk een auto hebt doorgelaten, maar dat de aanrijding die je hebt, een tweede auto betreft die er zich kwam tussenwringen? “Dat bewijs leveren is inderdaad heel moeilijk”, bevestigt Benoit Godart. “Ik kan enkel aanraden om de nummerplaat van de auto achter jou te noteren, als getuige. Je kan ook een dashcam installeren. Dat heb ik zelf ook gedaan, het heeft me ongeveer 100 euro gekost.” Niet correct ritsen is een overtreding van de eerste graad en daar staat een boete van 55 euro op. Minder dan 100 automobilisten per jaar krijgen zo’n boete.

Wat als je de snelweg oprijdt?

Wanneer je de snelweg opkomt, geldt het ritsprincipe niet. Daar moet je altijd voorrang verlenen aan de automobilisten die zich al op de autoweg bevinden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content