Werkende mantelzorger heeft recht op verlof

Thematisch verlof

Een thematisch verlof is een periode waarin u het werk geheel of gedeeltelijk kunt onderbreken voor een welbepaalde reden: om medische bijstand te verlenen aan een ziek gezinslid of familielid, om voor een kind te zorgen (ouderschapsverlof), of om iemand bij te staan in de palliatieve fase van zijn leven (palliatief verlof). De thematische verloven gelden zowel bij de overheid als in de privésector. De overheid waarbij u werkt, moet dit verlof wel reglementair voorzien hebben.

Gemotiveerd tijdskrediet

Thematische verloven zijn niet te verwarren met het gemotiveerd tijdskrediet in de privésector. Dit is het tijdskrediet omwille van een door de wet bepaalde reden (of motief): zorg voor een kind, opleiding, palliatieve zorg, bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid. Voor een tijdskrediet moeten er tewerkstellingsvoorwaarden voldaan zijn; dat is niet het geval voor thematische verloven. De duur van een thematisch verlof wordt ook niet in rekening gebracht om te zien of uw recht op tijdskrediet uitgeput is of niet. Wilt u een tijdje voor een ziek familielid zorgen, dan kunt u dus eerst een thematisch verlof aanvragen en pas daarna een tijdskrediet met motief bijstand.

WEETJE Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een thematisch verlof te krijgen tijdens een lopende periode van tijdskrediet.

Hoe lang?

Het thematisch verlof medische bijstand aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad kunt u nemen voor een periode van minimum één maand en maximum drie maanden. U kunt deze periode telkens voor dezelfde duur verlengen, tot u in totaal:

aan 12 maanden komt in geval van een volledige onderbreking.

Uitzondering tot 24 maanden als u verlof voor medische bijstand vraagt voor een kind dat maximum 16 jaar oud is en dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt.

aan 24 maanden komt bij een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5 vermindering).

Uitzondering: tot 48 maanden voor bijstand aan een ziek kind van maximum 16 jaar.

Het thematisch palliatief verlof kunt u nemen voor een periode van één maand, verlengbaar met nog eens één maand. Dit zowel voor een volledige onderbreking als voor een vermindering tot de helft of tot 4/5.

Het tijdskrediet met motief bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad, en het tijdskrediet met motief palliatieve zorg kunt u nemen voor een periode van minimum drie maanden (voor een volledig of halftijds krediet) of minimum zes maanden (voor een 1/5 krediet) en maximum 36 maanden (zowel voor een volledige als een gedeeltelijke onderbreking).

LET OP! Voor het tijdskrediet moet u wel aan anciënniteits- en tewerkstellingsvoorwaarden voldoen.

55-plus

Bent u 55-plusser en voldoet u aan de anciënniteits- en tewerkstellingsvoorwaarden, dan kunt u een halftijds of 1/5 tijdskrediet nemen en ontvangt u tot aan uw pensioen de verhoogde uitkering voor 55-plussers.

U vraagt best wel eerst een thematisch verlof aan, want deze uitkeringen liggen hoger. Een voorbeeld. Voor een halftijdse vermindering: euro 654 voor een 50-plusser die een thematisch verlof voor medische bijstand neemt, tegenover euro 460 voor een halftijdse vermindering in het kader van een tijdskrediet voor 55-plussers.

TIP Om een juist zicht te krijgen op uw rechten en ze maximaal te benutten, neemt u best contact met de RVA, tel. 02 515 41 11.

Uitgebreide info over alle vormen van thematisch verlof en gemotiveerd tijdskrediet: www.rva.be > loopbaanonderbreking/tijdskrediet.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content