© Getty Images

70-plussers snel weg met videochat

Plusmagazine.be Onlineredactie

Eind maart startte de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel een tijdsbestedingsstudie om na te gaan hoe het dagelijks leven van mensen eruitziet tijdens de coronamaatregelen.

Anais Glorieux: “We analyseerden hoe telefonisch en virtueel contact een plaats kreeg in ons dagelijks leven. Daarbij valt het op dat de 70-plussers de quarantaine vlot overbruggen door contacten per telefoon en videochat.”

633 respondenten hielden een dagboekje bij, wat resulteerde in tijdsbestedingsdata van 3352 dagen. Respondenten werd gevraagd gedurende 7 dagen elke activiteit die ze deden te registreren met begin- en eindtijd. Na elke geregistreerde activiteit werden een aantal contextvragen gesteld. Hier kregen de respondenten onder meer de mogelijkheid om aan te duiden of ze tijdens deze activiteit met iemand spraken over de telefoon of via een videogesprek (b.v. Skype, Whatsapp, Zoom...).

De bevindingen

  • Gemiddeld 4 uur en 16 minuten per dag werd besteed aan activiteiten waarbij deelnemers met iemand spraken via telefoon of videogesprek.
  • Hoe meer gezinsleden er in een huishouden zijn, hoe minder tijd men per dag besteedt aan virtueel contact. Mensen die alleen wonen spenderen het meeste tijd aan virtueel contact (4u 42m), mensen die samenwonen met hun ouders (3u 48m) en koppels met kinderen (3u 56m) besteden hier het minste tijd aan.
  • Mensen tussen 51 en 70 jaar communiceren gemiddeld 40 minuten minder via de telefoon of videochat dan zij die jonger zijn dan 50 of ouder zijn dan 70 jaar. Het is opvallend dat de 70-plussers de quarantaine vlot overbruggen door contacten op afstand te onderhouden.
  • Werkende mensen blijven vasthouden aan het reguliere 9-to-5 werkritme.
  • De werkende bevolking besteedt meer tijd aan virtueel contact dan de mensen zonder betaalde job – doordat ze een groot deel van de dag communiceren met collega’s: gemiddeld de helft van de werktijd (2u 44m). (De arbeidstijd is gemiddeld 5 uur en 24 minuten omdat er mensen bij zitten die deeltijds werken)
  • Tussen 9u en 11u uur heeft 40% van de werkenden telefonisch of virtueel contact met één of meerdere collega’s. In de namiddag is er een tweede piek. Vanaf 18u heeft nog slechts een klein deel contact met collega’s.
  • Gemiddeld telefoneren of videobellen we 1 uur en 27 minuten per dag met vrienden, en 1 uur en 14 minuten met familieleden.
  • Jongeren (12-30 jaar) en mensen zonder kinderen spenderen het meeste tijd aan contact met vrienden. Oudere leeftijdscategorieën (51-70 jaar en 70+) spenderen dan weer meer tijd aan contact met familieleden.
  • Vaak wordt contact met vrienden en familie gecombineerd met andere activiteiten; voornamelijk TV-kijken, werk en studie, eten en drinken of huishoudelijk werk.
  • Er is geen significant verschil tussen de verschillende dagen van de week: de tijd besteed aan telefonische of videocontacten met vrienden en familie is even groot tijdens de week als tijdens het weekend.

De onderzoeksgroep zoekt nog steeds naar deelnemers voor het onderzoek. Op die manier kunnen ze evoluties in het gedrag bestuderen, ook na het nemen van diverse exit-maatregelen. Deelnemen kan via www.dagelijksleven.eu

Partner Content