Elektronisch betalen bij ruim 1 op 3 handelaars niet mogelijk ondanks verplichting

Bij meer dan een op de drie gecontroleerde handelaars kunnen klanten niet elektronisch betalen, ondanks de verplichting die afgelopen zomer is ingegaan. Dat blijkt uit cijfers die Open VLD-Kamerlid Jasper Pillen heeft opgevraagd bij minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

Sinds juli moeten handelaars naast cash betalingen ook minstens één elektronische betaalvorm aanbieden, maar bij 201 van de 567 door de Economische Inspectie gecontroleerde zaken was er geen elektronische betaling mogelijk.

Een sanctie?

De FOD Economie is pas van plan om in te grijpen als klanten melden dat een handelaar elektronisch betalen weigert. Die zal dan een aanmaning ontvangen. Weigert hij ook dan nog zich in regel te stellen, dan voorziet het Wetboek Economisch Recht een stevige sanctie. Hardleerse weigeraars kunnen een boete krijgen die, geïndexeerd, kan oplopen tot 80.000 euro of 4% van de totale jaaromzet.

Volgens Pillen is er een groep handelaars gekant tegen de verplichting, maar zijn er ook heel wat die niet op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving. Hij pleit voor mildheid tijdens de controles. “Enkel wie herhaaldelijk en moedwillig weigert, moet gesanctioneerd worden.”

Partner Content