© Getty Images/iStockphoto

3 vragen over de eindejaarspremie

December, eindejaarsmaand. Dan is een eindejaarspremie meer dan welkom. Maar heb je er altijd recht op? En wat als je dit jaar een tijd werkloos was wegens overmacht?

1. Heeft iedereen recht op een eindejaarspremie?

Het extraatje op het einde van het jaar is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Je hebt er alleen recht op als er een collectieve arbeidsovereenkomst over bestaat binnen je sector of bedrijf of omdat het vastligt in je arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst. Er zijn ook werkgevers die er een gewoonte van hebben gemaakt om hun personeel een eindejaarspremie te betalen, zonder dat die afspraak expliciet vastligt. Ook een gewoonte is een basis om je eindejaarspremie op te eisen.

2. Heeft tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus invloed op mijn eindejaarspremie?

Helaas wel. De maanden dat je niet hebt gewerkt tellen in principe niet mee als gewerkte dagen voor het bereken van je premie. De regering besliste om coronawerkloosheid gelijk te stellen met werken, maar dat geldt alleen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld, niet voor de berekening van de eindejaarspremie. Toch zijn er sectoren die de periode van tijdelijke werkloosheid ook gelijkstellen voor de eindejaarspremie (de horeca of arbeiders in de chemische nijverheid).

3. Krijgen tijdelijk werkloze werknemers een compensatie?

Voor wie minstens 52 dagen tijdelijk werkloos geweest is, komt er inderdaad een compensatie voor het feit dat de eindejaarspremie lager zal liggen dan vorig jaar. De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop die 52 dagen. Kom je in aanmerking, dan krijg je minstens 150 euro.

Partner Content