© iStock

5 praktische vragen over je hospitalisatieverzekering

Enkele vragen en antwoorden over de hospitalisatieverzekering die jij je misschien ook stelt.

1. Speelt het een rol in welk ziekenhuis ik behandeld word?

In sommige landen bepaalt de hospitalisatieverzekeraar in welk ziekenhuis je je mag laten behandelen. In België mag je vrij kiezen in welk ziekenhuis je je laat opnemen. Het is wel zo dat sommige contracten beperkingen inbouwen als je je laat behandelen in één van de dure Brusselse ziekenhuizen, waar de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers heel hoog liggen. Je zal dan maar tot een bepaald plafond vergoed worden. Vraag ernaar bij je verzekeraar, zodat je er rekening mee kan houden bij het bepalen van je keuze.

2. Komt mijn verzekering tussen bij plastische chirurgie?

Een verzekering komt wettelijk enkel tussen bij een onzeker risico. Een bewust gekozen schoonheidsoperatie zonder dat die medisch nodig is, is geen onzeker risico. Als het om een zuiver esthetische ingreep of behandeling gaat, kan je dus geen beroep doen op je hospitalisatieverzekering. Zo zal je verzekering niet tussenkomen bij een neuscorrectie, ... Maar gaat het om een reconstructieve ingreep, bijvoorbeeld na een ongeval of borstkanker, dan komen de meeste hospitalisatieverzekeringen wel tussen. Uiteraard altijd binnen de voorwaarden van het contract, wat betreft plafonds, eventuele franchises, vergoedingspercentages.

3. Kan ik als chronisch zieke geweigerd worden?

De Wet Verwilghen van juli 2007, gaf chronisch zieken het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen dezelfde premie als ‘gezonde’ mensen, op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 65 jaar. De verzekeraars mogen aan chronisch zieken en gehandicapten dus geen hogere premie vragen, maar zijn wel vrij in het bepalen van de omvang van de dekking, de vrijstelling, enz. De leeftijdsgrens van 65 jaar bestaat nog bij de privéverzekeraars, de ziekenfondsen hebben deze leeftijdsgrens afgeschaft.

4. Komt mijn verzekering tussen, ook al betaalt het Riziv niet terug?

Dat hangt af van je verzekeringspolis. Sommige maatschappijen en ziekenfondsen komen toch tussen, ook al is er geen tussenkomst van het Riziv. Anderen sluiten dit uit.

5. Mag mijn premie zomaar aangepast worden?

Eenmaal je verzekerd bent, wijzigt de premie die je betaalt niet meer omdat jij of de leden van jouw gezin ziek zijn geworden. De premie kan wel geïndexeerd worden. Een nieuw KB voert (opnieuw) een medische index in die sneller stijgt dan de index van de consumptieprijzen en bepaalt een maximale stijging per jaar. De Nationale Bank en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) kunnen verzekeraars wel de toelating geven een hogere premiestijging door te voeren. De ziekenfondsen moeten daarvoor het akkoord krijgen van hun controleorganisme.

Partner Content