© GETTY IMAGES

5 vragen over ouderschapsverlof na 50

Ouderschapsverlof na 50? Jawel, je leest het goed. De regeling wordt almaar vaker opgenomen door vijftigplussers, vooral dan mannen die (opnieuw) vader zijn geworden.

Het tijdskrediet staat onder druk. De tijd dat je een jaartje kon reizen tegen een maandelijkse vergoeding is al even voorbij. Vandaag heb je een motief nodig om je loopbaan on hold of op een lager pitje te zetten. Ook voor een landingsbaan gelden strengere voorwaarden. Daartegenover staat dat de thematische verloven werden uitgebreid. Zo kan je langer – tot je kind 12 is – en flexibeler ouderschapsverlof nemen en krijg je vanaf 50 zelfs een hogere uitkering. Een goeie zaak, want 50-plussers nemen dit soort verlof vaker op. Vooral mannen.

1 Welke vorm van ouderschapsverlof kan je nemen?

Ouderschapsverlof kan je nemen onder drie vormen: volledig, halftijds of voor één vijfde. Om halftijds of een vijfde verlof te nemen moet je wel voltijds werken (tenzij je aan de slag bent in het onderwijs of een CLB).

Het volledig verlof kan je vier maanden non-stop opnemen of per maand (of een veelvoud). Het halftijds verlof kan je acht maanden aan één stuk nemen of opgesplitst per twee maanden (of een veelvoud).

Het één vijfde ouderschapsverlof kan je gedurende 20 maanden aan één stuk nemen of opgesplitst per vijf maanden (of een veelvoud). Maar je zal het binnenkort ook kunnen opnemen onder de vorm van één tiende gedurende 40 maanden. Daarvoor zal je dan wel de toestemming van je werkgever nodig hebben, wat niet zo is voor de andere vormen van ouderschapsverlof.

In de nieuwe regeling zal je eveneens voltijds ouderschapsverlof in weken kunnen nemen en halftijds ouderschapsverlof per maand. Deze mogelijkheden staan al in de wet, maar de uitvoeringsmodaliteiten moeten nog worden vastgelegd in een koninklijk besluit. Nog even wachten dus.

2 Wat is het verschil met het tijdskrediet ‘zorg voor een kind’?

Naast het ouderschapsverlof kan je ook een tijdskrediet met als motief zorg aanvragen, maar dan moet je uiteraard aan alle voorwaarden voldoen. Ouderschapsverlof is een recht per kind. Zorgkrediet is een krediet over je hele carrière. Het zijn twee aparte systemen die je achter mekaar kan opnemen. Een zorgkrediet geldt tot je kind acht jaar is. Heb je maar één kind, dan neem je dus best eerst je zorgkrediet op en daarna het ouderschapsverlof, want dat kan tot 12 jaar. Maar het kan even goed omgekeerd. In elk geval tellen de periodes van ouderschapsverlof niet mee om te bepalen of je de maximumduur voor je tijdskrediet zorg hebt bereikt. Dat tijdskrediet bedraagt 51 maanden over je hele loopbaan.

5 vragen over ouderschapsverlof na 50

Op de website van de RVA (ga naar www.rva.be > loopbaanonderbreking > tijdskrediet en thematische verloven > FAQ) vind je een tabel waarin het ouderschapsverlof en het tijdskrediet met motief zorg met mekaar worden vergeleken qua duur, anciënniteits- en tewerkstellingsvoorwaarden, de aanvraag, de attesten,...

Meer weten? www.rva.be, 02 515 44 44

3 Hoeveel bedraagt de verhoogde uitkering vanaf 50? En moet je die zelf aanvragen?

Wie ouderschapsverlof neemt, krijgt een uitkering van de RVA voor de niet-gewerkte periodes (tenzij voor de vierde maand als je kind geboren of geadopteerd is voor 8 maart 2012). Vanaf 50 jaar heb je recht op een verhoogde uitkering bij halftijds of één vijfde ouderschapsverlof. De verhoging gaat in de dag dat je 50 wordt. Je hoeft dit niet aan te vragen, de RVA verhoogt jouw bedrag automatisch. In de tabel hiernaast vind je de maandbedragen voor samenwonenden vandaag (geïndexeerd op 1 september 2018).

4 Telt het ouderschapsverlof mee voor je pensioen?

Als je ouderschapsverlof neemt, tellen die periodes wel degelijk mee voor je pensioen – gelijkgesteld heet dat in vakjargon. De dagen die je niet werkt, tellen mee alsof je wel gewerkt hebt, ook al krijg je er geen uitkering voor. Dit in tegenstelling tot tijdskrediet, waar er enkel sprake is van gelijkstelling voor je pensioen als je er een uitkering voor krijgt.

Voor de vierde maand voltijds ouderschapsverlof, de zevende en achtste maand halftijds ouderschapsverlof en de zestiende tot twintigste maand één vijfde ouderschapsverlof krijg je geen uitkering als je kind geboren is voor 8 maart 2012. Toch tellen ook deze periodes mee voor je pensioen.

5 Kan je ook een tijdskrediet als 50-plusser nemen?

De landingsbanen zijn nog een ander systeem van tijdskrediet. Maar om een uitkering in het kader van een landingsbaan te krijgen moet je 60 jaar zijn (zonder uitkering kan het al vanaf 55 jaar). De uitkering bedraagt iets minder dan de verhoogde uitkering vanaf 50 jaar bij ouderschapsverlof. Je zou deze regeling dus kunnen overwegen als je ouderschapsverlof opgebruikt is en/of je kind ouder is dan 12 jaar.

Partner Content