© iStock

9 vragen over zelfstandige activiteit na pensionering

Uit een onderzoek van Delta Lloyd Life blijkt dat er nog heel wat misverstanden bestaan over de rechten en plichten van wie na zijn pensionering nog een zelfstandige activiteit uitoefent. Daarom deze 9 vragen en antwoorden.

1. Mag ik als zelfstandige werken wanneer ik gepensioneerd ben?

Ja, niets verbiedt een gepensioneerde werknemer of ambtenaar als zelfstandige te werken na zijn pensioen.

2. Riskeer ik mijn uitkering te verliezen als ik te veel verdien?

Neen, sinds 1 januari 2015 mag elke gepensioneerde die minstens 65 jaar is of een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft, onbeperkt bijverdienen zonder zijn pensioenrechten te verliezen.

3. Zijn er voorwaarden?

Ja, je moet minstens 65 jaar oud zijn of 45 loopbaanjaren kunnen voorleggen. Eén van deze beide voorwaarden volstaat.

4. Riskeer ik gedeeltelijk of volledig de sociale bescherming (bv. terugbetaling van de ziektekosten ...) te verliezen, die ik als gepensioneerde werknemer of ambtenaar geniet?

Neen, dit zijn verworven rechten. Je bewaart je statuut als gepensioneerde werknemer of ambtenaar.

5. Moet ik nog sociale bijdragen betalen?

Ja, zoals elke zelfstandige (in hoofd- of nevenberoep) moet je je aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen als zelfstandige. Wees gerust, voor een nevenberoep liggen deze bijdragen niet bijzonder hoog, en ze hangen in elk geval af van je inkomsten. Je zult dus alleen veel moeten betalen als je ook veel verdient.

6. Krijg ik dan ook een hoger pensioen?

Neen, na de pensioenleeftijd kan je geen pensioenrechten meer opbouwen.

7. Hoe zal ik belast worden?

Je moet weten dat de belasting van je bijkomende inkomsten zal afhangen van je jaarlijks pensioen. Om een idee te geven: voor een bijverdienste van 2.000 EUR bruto gedurende een bepaald inkomstenjaar, behoud je +/- 1.700 EUR wanneer je jaarlijks pensioen 8.000 EUR bedraagt, maar slechts 500 EUR voor een pensioen van 12.000 EUR. Indien je een bepaald inkomstenjaar bruto 5.000 EUR bijverdient, behoud je 3.500 EUR wanneer je jaarlijks pensioen 8.000 EUR bedraagt, maar net geen 2.000 EUR voor een pensioen van 12.000 EUR.

8. Moet ik de overheid op de hoogte brengen als ik start, m.a.w. is er een aangifteplicht?

Elke beroepsactiviteit moet in principe gemeld worden bij de instelling die het pensioen toekent (RVP, RSVZ of PDOS), maar gepensioneerden die ouder zijn dan 65 jaar en al een pensioen ontvangen, zijn van deze verplichting vrijgesteld.

9. Kan ik blijven genieten van de vele voordelen die 65-plussers hebben?

Ja, er is geen reden dat je verworven rechten zou verliezen.

Bron: Delta Lloyd Life

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content