© Getty Images

Ambtenaren kunnen twee jaar minder zwaar werk uitoefenen met behoud loon

Federale ambtenaren kunnen in de toekomst tot vier jaar lichter werk uitoefenen en behouden daarbij in bepaalde gevallen de eerste twee jaar hun loon. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter dat eind vorige maand groen licht kreeg op de ministerraad en waarover De Tijd bericht.

“Via vrijwillige demotie maak ik mogelijk dat alle ambtenaren die even een stap terug willen zetten, dat kunnen. Iedereen kan er eens nood aan hebben de rustknop in te drukken. Vanaf nu kan dat op een goed omkaderde manier”, duidt De Sutter.

Vrijwillige demotie is niet nieuw, maar het systeem wordt tot nog toe amper gebruikt. De hervorming heeft tot doel om het aantrekkelijker te maken.

De opvallendste wijziging is dat ambtenaren met gezondheidsproblemen of die voor een ziek familielid willen zorgen, tot vier jaar lichter werk kunnen uitoefenen. De eerste twee jaar boeten ze bovendien niet in op hun loon. Als de vrijwillige demotie om andere redenen wordt aangevraagd, gaat het wel gepaard met inkomensverlies.

In het huidige systeem kan een ambtenaar maximaal twee jaar een beroep doen op het systeem en verliezen ze ook een deel van hun loon.

Partner Content