© Getty Images

Bestaat de coronalandingsbaan nog?

Vorig jaar zagen een heel aantal tijdelijke coronamaatregelen het licht. Eén daarvan was de coronalandingsbaan, die je vandaag nog steeds kan aanvragen.

Je hebt het recht om een landingsbaan te nemen vanaf 55 jaar (en in sommige gevallen zelfs vroeger). Maar om een verhoogde uitkering te krijgen moet je normaal 60 jaar zijn. Een uitkering krijgen van de RVA is ook een voorwaarde om de niet gewerkte dagen te laten meetellen voor je pensioen.

Om de economische moeilijkheden door de coronacrisis het hoofd te bieden, werd vorig jaar de ‘coronalandingsbaan’ in het leven geroepen. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je dankzij de coronalandingsbaan afwijken van de leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar. Je krijgt de maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA dan al vanaf 55 jaar.

Voor wie?

De maatregel is bedoeld voor werknemers die werken bij een werkgever uit de privésector en van wie de onderneming is erkend als in herstructurering of in moeilijkheden. Voor de toepassing van het tijdskrediet coronalandingsbaan, moet die erkenning ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020 zijn toegekend. Het kan best zijn dat die erkenning voor 2 jaar gegeven wordt. Zolang de erkenning loopt, kan je vanaf 55 jaar uitkeringen krijgen in het kader van de coronalandingsbaan.

Onder welke vorm?

Net zoals de gewone landingsbaan kan je een coronalandingsbaan nemen door halftijds of 4/5 te werken.

Hoe lang?

Als afwijking op de gewone landingsbaan mag je de coronalandingsbaan al voor een minimumduur van 1 maand nemen. Dit zowel als je halftijds gaat werken als bij een 4/5e. Er is geen maximumduur. Dat betekent dat je het tijdskrediet coronalandingsbaan mag opnemen tot aan je pensioen.

Andere voorwaarden om recht te hebben op de coronalandingsbaan

Net als bij het gewone tijdskrediet landingsbaan moet je voldoen aan deze voorwaarden om recht te hebben op de coronalandingsbaan:

bij de start moet je minstens 55 jaar zijn

bij de schriftelijke kennisgeving, waarin je aan je werkgever laat weten dat je tijdskrediet coronalandingsbaan wil nemen, moet je minstens 25 jaar beroepsverleden in loondienst hebben, sinds het begin van je loopbaan en minstens 24 maanden anciënniteit hebben met een arbeidsovereenkomst

in de 24 maanden vóór de start van de coronalandingsbaan, moet je minstens 3/4 gewerkt hebben voor een halftijdse onderbreking en voltijds gewerkt hebben bij een onderbreking met 1/5.

Voorwaarden om een uitkering te krijgen

Je moet minstens 55 zijn enminstens 25 jaar beroepsverleden in loondienst hebben.

Dus als je tijdskrediet coronalandingsbaan aanvraagt en je tussen de 55 en 60 bent, hoef je niet te voldoen aan de afwijkende voorwaarden van het gewone tijdskrediet landingsbaan (35 jaar beroepsverleden, zwaar beroep ...) om recht te hebben op de maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA. Verder mag je een periode cumuleren met een zelfstandige activiteit als je die al deed voor je landingsbaan. Meer uitleg hierover vind je op de website van de RVA (www.rva.be).

Partner Content