© Getty Images/500px

Blijven autorijden ondanks ziekte of ouderdomskwalen?

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Hoewel er in België geen wettelijke leeftijd bestaat voor het behouden van een rijbewijs B, worden sommige mensen door hun arts naar een gespecialiseerd centrum gestuurd. De bedoeling? Blijven autorijden, ook met een handicap, ziekte of ouderdomskwalen. Slechts zo’n 5% van de mensen die zich voor zo’n test aanbieden, wordt niet rijgeschikt bevonden en moet zijn rijbewijs inleveren.

Heb je een aandoening, handicap, letsel of ziekte of neem je medicijnen waardoor je jouw auto, speedpedelec, bromfiets, motorfiets of landbouwvoertuig (rijbewijzen van de categorie AM, A1, A2, A, B, B+E of G) niet meer veilig kunt besturen? Dan moet je voor een medisch onderzoek naar je huisarts. Jouw arts bezorgt je een ‘rijgeschiktheidsattest van groep 1’ of verwijst je door naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA).

Wanneer moet je een rijgeschiktheidsonderzoek ondergaan?

Het is de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om te controleren of hij beantwoordt aan de vastgelegde medische normen. Ga bij twijfel zo snel mogelijk naar je huisarts of je oogarts indien je vermoedt dat je zicht is afgenomen.

Volgende aandoeningen kunnen de verkeersveiligheid in het gedrang brengen:

 • depressie
 • dementie
 • diabetes (voor specifieke vragen kunt u bij de Diabetes Liga terecht)
 • oogaandoeningen
 • evenwichtsstoornissen, duizeligheid
 • epilepsie (voor specifieke vragen kunt u bij de Epilepsie Liga terecht)
 • hartaandoeningen
 • medicatiegebruik
 • nier- en leveraandoeningen
 • krachtvermindering
 • pacemaker of andere implantaten
 • ...

Krijg je een rijgeschiktheidsattest van je arts, dan moet je dat, samen met jouw rijbewijs binnen de 4 werkdagen afgeven aan de dienst rijbewijzen van uw gemeentebestuur.

Je arts kan je echter ook doorverwijzen naar een Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassingen (CARA).

 • Vul de medische vragenlijst ter voorbereiding.
 • Na afloop van het medisch onderzoek bij het CARA krijg je een rijgeschiktheidsattest waarmee je al dan niet rijgeschikt wordt verklaard.

Na een onderzoek in het CARA zijn er drie mogelijkheden:

1. Je bent rijgeschikt verklaard. Ga met je rijgeschiktheidsattest en je huidige rijbewijs binnen de 4 dagen naar jouw gemeente voor een nieuw rijbewijs. Meestal is er een beperkte geldigheidsduur.

2. Je bent rijgeschikt verklaard met voorwaarden of beperkingen.

Met jouw rijgeschiktheidsattest van groep 1 krijg je bij de gemeente een aangepast rijbewijs met beperkende codes. Dat wordt soms ook een ‘medisch rijbewijs’ genoemd.

Voorbeelden van voorwaarden en beperkingen:

 • met bril rijden
 • alleen overdag rijden
 • in een beperkte regio rijden
 • niet op de autosnelweg rijden
 • onder begeleiding rijden
 • zonder passagiers rijden
 • zonder aanhangwagen rijden
 • tot een bepaalde maximumsnelheid rijden
 • met een gehoorprothese rijden.

Als je voertuig moet worden aangepast, kan je eveneens terecht bij het CARA. CARA onderzoekt wat nodig is en geeft aanbevelingen over welke aanpassingen aangeraden zijn. Met een attest van CARA kunt u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming aanvragen om deze aanpassingen aan uw wagen te betalen.

3. Je bent tijdelijk of definitief niet rijgeschikt verklaard. Je moet jouw rijbewijs binnen de 4 werkdagen indienen bij je gemeente. Je krijgt het pas terug als je een nieuw rijgeschiktheidsattest voorlegt waarop staat dat je rijgeschikt bent (al dan niet met voorwaarden of beperkingen).

Breng in elk geval uw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte.

Wat zegt de wet?

De rijgeschiktheidsevaluatie is gebaseerd op de medische criteria die vermeld staan in bijlage 6 in het KB van 23 maart 1998. Download het KB hier.

Op 1 september 2014 vond er een aanpassing in de wetgeving betreffende de keuring van een aangepast voertuig plaats.

De richtlijnen in verband met het keuren van uw voertuig vindt u hier.

Verduidelijking in verband met de tweedehandskeuring van uw voertuig vindt u hier.

Vanaf 1 januari 2017 worden in België de nieuwe Europese codes voor het rijbewijs toegepast. De meeste codes blijven bestaan, sommige oude codes komen te vervallen en andere codes zijn nieuw. Wanneer je een attest hebt waar ‘oude’ codes op vermeld staan, kan de dienst Rijbewijzen in de meeste gevallen de omzetting doen. Mocht dit niet lukken, mag de dienst steeds contact met ons opnemen. Een overzicht van deze nieuwe codes vind je hier.

Meer informatie over het CARA vind je op de website van VIAS.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content