Contract met stilzwijgende verlenging

Er bestaat een wet die de stilzwijgende verlenging van dienstenovereenkomsten aan banden legt.

Op 15 mei 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die de stilzwijgende verlenging van dienstenovereenkomsten voor bepaalde duur tussen handelaars en consumenten aan banden legt. Ze trad in werking op 25 mei 2007. Dienstenovereenkomsten zijn bijvoorbeeld contracten met een gsm-operator, fitnessabonnementen, overeenkomsten inzake internet, teledistributie, en zo meer.

Overeenkomsten voor bepaalde duur die verband houden met producten (bijv. boekenclubs) vallen niet onder de wet maar in de tekst wordt bepaald dat een koninklijk besluit het toepassingsgebied kan uitbreiden tot bepaalde categorieën van producten.

De wet verbiedt nog steeds geen contracten voor bepaalde duur met een stilzwijgende verlenging, maar voert wel bepaalde spelregels in. Meer bepaald bevat ze twee belangrijke nieuwe principes.

  • Degene die de dienst verleent moet de klant duidelijk verwittigen dat er in het contract een beding van stilzwijgende verlenging staat. Dit beding moet in vetgedrukte letters en in een kader op de voorzijde van het contract (op het eerste blad en los van de tekst) worden vermeld. Het is dus gedaan met zulke bedingen in de kleine lettertjes op een willekeurige bladzijde van een contract.
  • Een tweede belangrijke nieuwigheid is dat de klant -na één stilzwijgende verlenging!- de mogelijkheid heeft om het contract te allen tijde op te zeggen. Hierbij volstaat het dat hij een opzegtermijn naleeft waarvan de duur contractueel wordt vastgelegd, maar ze mag volgens de wet niet meer bedragen dan één maand. Het valt dus te verwachten dat in nagenoeg alle contracten deze maximumtermijn zal worden overgenomen zodat in de praktijk meestal een opzeg van één maand zal gelden.

Partner Content